I Älmhults kommun fanns 2014 hela 587 företag med sammanlagt 6 121 anställda. Det berättade Miriam Kuflu och Magnus Johansson, Bisnode. Foto: Mariah Lennartsson

”Älmhult sticker ut”

Stark handel, god tillväxt - men för låg kompetens

En välmående kommun med hög konkurrenskraft och en detaljhandel som är överraskande stark.
Det är bilden av Älmhult som träder fram i en ny utredning.
Kommunen är dock helt beroende av inpendling för att klara kompetensbehovet.

Magnus Johansson och Miriam Kuflu från företaget Bisnode har gjort en djupdykning i Älmhults näringsliv och arbetsmarknad.

– Älmhult har en god konkurrenskraft med många personalintensiva företag, berättar Miriam.

Detta gäller i nästan alla branscher, vilket är ganska ovanligt enligt Magnus Johansson.

Näst efter Växjö är Älmhult den kommun som växer snabbast i Kronobergs län. Företagstjänster och byggbranschen växer snabbast, medan minskningen sker främst inom trävaruindustrin. Detta betyder dock inte att den sistnämnda branschen går dåligt - snarare att man har stramat åt och på så sätt säkerställt en fortsatt hög konkurrenskraft.

Statistiken visar att de etablerade företagen i kommunen över lag fortsätter växa. Dock fyller det inte på med så många nya företag, och det är något de vill att kommunen tar med sig.

Ikea inte allt

Att Älmhult aldrig skulle klara sig utan Ikea är något man regelbundet hör, men statistiken från Bisnode visar att Älmhult tvärtom står sig bra i jämförelse även då man exkluderar Ikea.

Magnus fortsätter att slå hål på ännu en myt; att detaljhandeln skulle vara svag i kommunen. Det är nämligen ett område som går anmärkningsvärt bra.

– Vi har analyserat sammanlagt 110 kommuner och Älmhult sticker ut med sin starka detaljhandel. Det är jätteovanligt, och det gäller även om man bortser från Ikea, säger han.

Mycket är alltså bra i Älmhult, men inte allt.

Ett område som det behöver jobbas mer på är utbildningsnivån.

– Det är ett stort glapp mellan den kompetensnivå som företagen efterfrågar och den som invånarna har, konstaterar Miriam och Magnus, som föreslår mer samarbete med utbildningssamordnare.

Detta är antagligen också anledningen till att det är över 3 500 personer som pendlar in till Älmhult för att jobba, medan bara 1 400 pendlar ut.

Regler för kommentarer