Karl-Oskarskolan kan inte betala sina räkningar. Därför ansöker nu friskolan om att få genomdriva en rekonstruktion. – Det finns ingen risk för konkurs vad jag vet, säger Birger Kron, etableringschef.

Karl-Oskarskolan har under en lång tid haft ekonomiska problem, vilket kan utläsas från de senaste årens bokslut.

I sin ansökan om rekonstruktion konstaterar företaget att man under en längre tid har haft betalningssvårigheter.

Det har i sin tur lett till att företaget nu har en brist på likvida medel, vilket innebär att man inte har kunnat betala sina skulder.

Bristen på likvida medel gäller för samtliga tre rörelsedrivande bolag inom Karl-Oskargruppen.

I sin ansökan till tingsrätten i Växjö menar bolaget att företagets negativa resultat till stor del är en effekt av "den mediabild som finns kring privata näringsidkare i välfärdssektorn".

Det heter också att den bilden förstärktes under höstens valrörelse, där privata aktörer inom välfärden var en av huvudfrågorna.

En konkurs

Till saken hör att branschen under 2013 drabbades av en konkurs, då den välkända privata skolaktören JB Gymnasiet upphörde.

Den konkursen, menar Karl-Oskargruppen, förstärkte den redan tidigare negativa bilden av friskolor.

Det konstateras också att den osäkerhet för branschen som media förmedlat, har skapa en stor oro för såväl elever som föräldrar. Det har i sin tur lett till att ett antal elever, som anmälts till de privata skolorna, stannade kvar på kommunala skolor.