Älmhults kommun är sedan några åt tillbaka inne i en stark ökningstakt när det gäller antalet invånare.

I fjol var ökningen 450 personer.

Hittills i år fortsätter den positiva trenden.

Men samtidigt ställs det ökade krav på bland annat skola och förskola, och nu har det sistnämnda hamnat i blickpunkten.

Redan i dag är det en överinskrivning av barn i förskolan.

Därför måste kommunen både ordna en hyfsat snabb lösning på kort sikt, och få igång byggandet av en ny förskola.

Flytta Skogen

Men först gäller det nuvarande lokalbrist.

För att lösa bristen måste kommunen genomföra en rad åtgärder:

1. Montessori förskola flyttas till Skogens förskola.

2. Skogens förskola ska flytta till en nybyggd förskola i Västra Bökhult, intill bostadsområdet Paradiset.

3. Det kan även bli aktuellt med moduler vid Norregårds förskola eller vid den internationella skolan för att lösa lokalbristen.

Utbildningsförvaltningen anser det önskvärt att en ny förskola kan vara klar i augusti 2018. Men sannolikt är det för optimistiskt.

Då anses det mera rimligt att förskolan kan vara klar i början av 2019.

En ny förskola med sex avdelningar är kostnadsberäknad till drygt 48 miljoner kronor.

– Men vi ska se om det inte finns billigare sätt att bygga, säger Stefan Jönsson, ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi ska även se om någon annan än kommunen vill bygga, så att vi sedan kan hyra lokalerna.

Kommunen siktar på att bygga en förskola med i första hand sex avdelningar, med möjlighet att bygga till ytterligare två avdelningar.

Den här satsningen ska ses mot bakgrunden att Älmhults kommun har vuxit med en till två förskoleavdelningar varje år.

En avdelning består av mellan 15 och 20 barn.

Den takten kan komma att öka; sedan i januari har det tillkommit 25 barn i verksamheten.

– Vi har mycket modullösningar i dag, och det vill vi komma ifrån, säger Stefan Jönsson.

Klarar ni förskolekön under våren?

– Det blir ju trångt tills dess att den nya förskolan i Elmeskolan blir klar, säger Stefan Jönsson.

– Men en rockad inom verksamheten är ju också på gång.