Annons

Annons

Annons

Annons

Markaryd

Svar på S-motion om barnskötare

Frågan om barnskötarutbildningar ska tas upp i kommunfullmäktige på måndagen.

Annons

Det finns redan tillräckligt med barnskötarutbildning i Markaryds kommun med omnejd. Det anser kommunstyrelsen och hänvisar till ett yttrande för förvaltningschefen för arbetsmarknad och integration.

I en motion vill utbildnings- och kulturnämndens vice ordförande, Berne Eliasson (S), att utbildnings- och kulturnämnden utreder förutsättningarna för att starta en vuxenutbildning till barnskötare i Markaryds kommun.

I motionen, som Smålänningen tidigare uppmärksammat, skriver Berne Eliasson bland annat:

"Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll att spela. Dels kan vuxenutbildningen rusta stora grupper till framtida arbete och studier, inte minst de som kommer till Sverige som flyktingar och invandrare, dels kan vuxenutbildningen hjälpa människor att ställa om och byta karriär i ett allt föränderligare arbetsliv och lösa företagens kompetensbehov."

Annons

Eliasson fortsätter:

Annons

"Vi har sett att behovet inom förskolan har ökat dom senaste åren, vi har brist på lokaler men även av utbildad personal. En vuxenutbildning kan hjälpa till med personalförsörjningen."

Utbildnings- och kulturnämnden yttrade sig den 21 mars över motionen och beslöt då att ställa sig bakom denna, tillägger Eliasson.

Chef yttrade sig

Den 29 mars kom förvaltningschefen för arbetsmarknad och integration, Elisabeth Fock, med ett annat yttrande i frågan.

I sitt yttrande skriver Fock bland annat att en samverkan mellan Markaryds kommun och Arbetsförmedlingen lett fram till fyra så kallade lokala jobbspår. Ett av dessa spår leder till den målgrupp som Berne Eliasson avser med sin motion, det vill säga Barn- och fritid.

Barn- och fritid är en yrkesintroduktion på 20 veckor, som riktar sig till nyanlända som är intresserade av att arbeta som barnskötare eller inom fritidsverksamheten. Spåret ger dock inte behörighet till tillsvidaretjänster inom barnomsorgen men räcker för att kunna få olika vikariat.

Flera utbildningar

Det finns sedan en utbildning till barnskötare, på distans, med stöd på hemmaplan i Markaryd. Det finns en utbildning till barnskötare, i traditionell form, i både Ljungby och i Älmhult. Och dessutom bedrivs det en lärlingsutbildning till barnskötare vid Allbo lärcenter i Alvesta.

Annons

De tre sistnämnda utbildningarna ger samtliga behörighet till yrket barnskötare. Den som tidigare gått yrkesintroduktion med inriktning Barn och fritid kan sedan fortsätta studera på någon av dessa utbildningar.

Detta anser Elisabeth Fock vara tillräckligt för att behovet av utbildning med inriktning mot barnskötare, ska vara tillgodosett.

Kommunstyrelsen hänvisar till Elisabeth Focks yttrande, och föreslår kommunfullmäktige att besluta att S-motionen därmed ska anses vara besvarad. Frågan ska upp i nästa fullmäktigemöte som äger rum på måndagen, den 23 april.

Annons

Annons

Till toppen av sidan