Annons

Annons

Annons

Annons

Traryd

Reserverar sig mot beslut

Annons

Miljöpartiet i Markaryd har lämnat in en reservation mot ett beslut i kommunfullmäktige angående det konkursade golfresortprojektet i Traryd.

Men deras invändningar sågas av Bengt Germundsson.

På 'Säg vad du tycker' skrev en invånare nyligen ”Gör något åt marken som ni sålde till Golf resorten som många blev blåsta på…”

Den 25 april skrev Smålänningen om ett fullmäktigebeslut, då Miljöpartiets motion om kommunal markexploatering, hade avslagits i kommunfullmäktige den 23 april i Markaryd. Miljöpartiet lämnade då in en reservation mot beslutet, enligt följande:

"Alliansens och kommunstyrelsens ordförandes svar till MP:s motion angående kommunal markexploatering på Golfresorter i Traryd är anmärkningsvärt i sin arrogans.

Annons

Man undrar om det finnas något engagemang eller intresse från alliansen för Traryds utveckling.

Annons

Men Bengt Germundsson invänder mot detta och påpekar till tidningen i en kommentar; ”Då motionen besvarades den 23 april var marken inte ens till salu. Av svaret framgår att detta är ett intressant markområde som kommunen redan bevakar möjligheten att förvärva. Kommunfullmäktige tyckte dock inte att kommunen skulle lägga skattepengar på hypotetiska projekteringar på mark innan man ens förfogar över den. En ledamot av 33, reserverade sig. Övriga 32 ställde sig bakom Alliansens svar.”

Han tillägger: ”MP var ensamma om att reservera sig mot beslutet 2014 om försäljning av resorten men vi är långt ifrån de enda som nu oroar sig för hur det går med det avbrutna projektet.”

På 'Säg vad du tycker' skrev en invånare nyligen ”Gör något åt marken som ni sålde till Golf resorten som många blev blåsta på…”

MP beklagar djupt att motionen avfärdas utan det minsta engagemang."

Men Bengt Germundsson påpekar det är fullständigt fel att många förlorat pengar på markförsäljningen.

”Den intresserade kan i ekonomichefens redovisning se att Markaryds kommun erhållit 29,8 miljoner kr i ersättningar för marken från projektets start 2008 till den senaste markförsäljningen 2016. Samtidigt har kostnaderna uppgått till 11,7 miljoner kr. En ganska bra affär för skattebetalarna i Markaryds kommun”, avslutar Bengt Gerumundsson.

Annons

Läs mer:

Bara en grusplan återstår av jätteprojektet

Golfresort försatt i konkurs

Rekonstruktion för Traryds golfresort

Annons

Annons

Till toppen av sidan