Annons

Annons

Annons

Annons

Markaryd

Frän debatt trots stora likheter

Nu är kommunbudgeten för 2019 klubbad av kommunfullmäktige. Det skedde i går kväll efter en bitvis frän debatt mellan huvudkontrahenterna Bengt Germundsson (KD) och Joakim Pohlman (S).

Annons

Det var till synes upplagt för samförstånd, när budgetdebatten i går eftermiddag inleddes i kommunfullmäktige i Markaryd.

Kommunalrådet Bengt Germundsson (KD) menade att Socialdemokraterna i sitt budgetförslag i stora drag kopierat Alliansens.

Oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) höll visserligen inte med om att det handlade om plagiat men att det ändå i stor utsträckning fanns likheter i förslagen.

- Skillnaden är att ni lägger till några kronor här och där, sade Germundsson.

- Vi lever i samma verklighet, och då är det inte särskilt anmärkningsvärt att vi har samma lösningar, manade Pohlman.

Men samstämmigheten i budgetförslagen betydde ingalunda att debatten uteblev.

Bland annat hettade det till mellan huvudkontrahenterna, när personalfrågorna kom på tal.

Sommarvikarier

Bland annat hade Pohlman fått rapport om att det fattas vikarier inom äldreomsorgen inför sommaren.

Germundsson replikerade med en dagsfärsk redovisning från ansvariga tjänstemän. Enligt denna rapport är alla sjukskötersketjänster täckta av vikarier. Vad gäller undersköterskor, finns det i nuläget tre vakanser, varav en under kortare tid.

Annons

- Vilken annan kommun kan redovisa en så positiv bild? undrade Germundsson, som därmed dementerade det besked som Pohlman hade inhämtat.

Annons

Fler tjänster

Vidare uttryckte Germundsson förvåning över att det S-budgeten saknades initiativ i personalpolitiken.

Pohlman svarade med en mänga exempel på motsatsen.

- Vi vill ha fler tjänster i olika verksamheter, sade han bland annat.

Anonyma samtal

I sammanhanget uttryckte Pohlman oro över att många anställda slutar i Markaryds kommun och att skälet till detta är relativt okänt. De avslutningssamtal som den anställde håller med sin chef utmynnar enligt Pohlman inte alltid i sanningar.

- Den anställde vågar helt enkelt inte säga vad han/hon egentligen tycker, eftersom detta kan ge negativa efterräkningar, misstänker han.

Därför efterlyser han anonyma avslutningssamtal i digital form, där anonymiteten kan garanteras. Enligt Pohlman skulle detta leda till att de verkliga skälen kommer fram.

Han ville veta var Germundsson står i den frågan.

- Jodå, jag har inget emot att pröva nya vägar för nå allra bästa resultat, blev svaret.

Asfaltering

Både Alliansen och Socialdemokraterna gör en satsning på landsbygden, och det diskuterades vilken part som ville göra mest.

Pohlman hävdade att Alliansen i vissa hänseenden glömmer landsbygden - och gav exempel.

- Så är det när det gäller asfaltering av vägar och gator. Till exempel ska Västergatan i centralorten asfalteras för 3,4 miljoner . men inte en enda gata i någon annan tätort.

Årets raket

När det gäller miljöarbetet i kommunen avslöjade Germundsson att det i dag (tisdag) presenteras en rapport, som är mycket positiv för Markaryd.

Annons

Annons

- Nyheten om Markaryd kommer att kablas ut nationellt, sade han - men ville inte avslöja något ytterligare.

Tommy Andersson (M), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, kittlade nyfikenheten ytterligare genom att berätta att Markaryd utsetts till "Årets raket".

Bottenranking

Joakim Pohlman anknöt till en annan ranking av kommunen, som tidningen Fokus låtit göra. Frågan har varit vilken kommun i Sverige det är bäst att bo i. Av landets 290 kommuner hamnar Markaryd på 243:e plats.

- Det är sämst i länet. Lessebo hamnar ett snäpp högre på 242:a plats, berättade Pohlman och undrade varför det har varit tyst om denna ranking.

- För att göra vår kommun bättre, får vi inte vara rädda att tala om dess brister, sade han.

SD-passivitet

Sin vana trogen ifrågasatte Pohlman Sverigedemokraternas politiska aktivitet i Markaryd. Han konstaterade att partiet under tolv år i fullmäktige nästan varit helt tyst. En motion har SD presterat under dessa år, och några budgetförslag har inte presenterats. Jag vet faktiskt inte vad SD vill.

Pohlman menar att en röst på SD är en röst på ingenting.

- Sådan passivitet är skamligt mot era väljare, sade han med adress SD-ledamöterna.

Väljarbudskap

Germundsson och Pohlman avslutade sina inledande anföranden med sammanfattande besked till väljarna.

- Alliansen har hittills levererat vad vi lovat, och får vi förnyat förtroende i valet, ska vi leverera igen, sade Germundsson.

Och Pohlman meddelade:

- Markaryds kommun behöver ett nytt ledarskap, och vi är beredda att ta över.

-

Annons

Annons

Till toppen av sidan