Annons

Annons

Annons

Annons

Markaryd

Inre Hansens backar kan få trevåningshus

John Karlsson, miljö- och byggchef/kommunarkitekt berättade om den nya detaljplanen, som inte gick hem i alla led.

Annons

Den nya detaljplanen för Inre Hansens backar arrangerar, och in i det sista debatterades maxhöjden på bebyggelsen inom området.

Det blev, på måndagens fullmäktigemöte, votering i frågan.

Till en början innehöll förslaget till detaljplan en maximal byggnadshöjd på 6,5 meter, vilket motsvarar två våningar.

I det förslag som skulle beslutas om på mötet hade detta ändrats till 9 meter, vilket motsvarar tre våningar - och det var om detta som debatten kom att handla.

– En fördel med att bygga på höjden är att man tar man tillvara på mer av naturområdet, menade John Karlsson, miljö- och byggchef tillika kommunarkitekt, som var inbjuden att presentera planen för ledamöterna.

Annons

Han påpekade också att hus med tre våningar eller fler enligt lag måste ha hiss, vilket gynnar funktionsnedsatta och äldre.

John visade flera skisser, där vyn över området syntes från olika väderstreck, och där träd i de flesta fall syns framför området där hus kan komma att uppföras.

– Den enda vyn som är fri från träd är den första biten av Claras väg från infarten från Hansens väg, konstaterade han.

Annons

”Bygg inkluderande”

Joakim Pohlman (S) hörde till de kritiska. Han var mycket frågande till att Länsstyrelsens inte haft något att erinra, och tyckte inte att argumentet att träden täcker huskropparna håller.

– Det finns ingen garanti för att de finns kvar, menade han, men Sven Jansson (C) var av annan åsikt:

– Det här är skogsmark som kommunen har rådighet över, slog han fast.

Det framkom också synpunkter på att det var den gamla maxhöjden på 6,5 meter som fanns med i detaljplanen i det läget då närboende fick yttra sig och att stycken, som talar för att 6,5 meter är det bästa alternativet, har tagits bort från planen under resans gång.

Ingegerd Lenander (KD), som liksom övriga Allianskollegor var för, lyfte liksom miljö- och byggchefen fram tillgänglighetsperspektivet.

– Vi har redan många hus från den tid då det inte behövdes hiss. Jag tycker vi ska bygga inkluderande.

– Det är väl inget som förbjuder byggherren att sätta in hiss även i tvåvåningshus? kontrade Joakim Reimerstam (S).

Blev votering

När det var dags för omröstning hade Tommy Andersson (M), Ingegerd Lenander (KD) och Sven Jansson (C) yrkat för kommunstyrelsens förslag, som innebar en maxhöjd på 9 meter, medan Joakim Pohlman (S), Joakim Reimerstam (S) och Nobuako Kudo (MP) yrkat om att behålla ursprungliga 6,5 meter.

Annons

Det blev votering, som slutade med 23 röster för kommunstyrelsens förslag och 10 röster emot. Därmed kommer det i den nya detaljplanen bli möjligt med trevåningshus på Inre Hansens backar.

Ärendet var det enda på dagordningen som ledde till debatt under måndagens fullmäktigemöte, som för övrigt var det sista med nuvarande uppsättning ledamöter.

Annons

Annons

Till toppen av sidan