Annons

Annons

Annons

Annons

Markaryd

Nya kommunfullmäktige sammanträdde

De politiker som ska bestämma i Markaryd under den nya mandatperioden, samlades på måndagskvällen.

Annons

Samuel Wombell fick fortsatt förtroende som ordförande i Markaryds kommunfullmäktige. Det blev klart under den nya mandatperiodens första fullmäktigemöte.

Vissa förändringar har skett i Markaryds kommunfullmäktige.

– Det är roligt att kunna hälsa 15 nya ledamöter välkomna att jobba med oss gamla i fyra år, sa ålderspresidenten Ingrid Sundman (S) när hon öppnade mandatperiodens första fullmäktigemöte.

Först på ärendelistan stod en introduktion om hur kommunfullmäktige fungerar. Denna stod utredningschef Per Rosenquist för.

– Det är så här att ni 35 i kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är egentligen så att det är ni som utövar besluten i Markaryd, sa Per Rosenquist.

Det blev en del formalia och om fullmäktigeledamöternas ansvar. Några exempel var hur det går till att väcka ett ärende i kommunfullmäktige, hur det fungerar med jäv och hur man kan överklaga ett fullmäktigebeslut.

Annons

Om IT-verktyg

Sedan var det dags för utvecklingsledare Ola Eknor att hålla en information om "politikermenys i Stratsys", som är ett IT-verktyg som Markaryds kommun använder sig av.

Annons

– Det är ett företag i Malmö som skapat verktyget för att hjälpa kommuner att digitalt visa och hantera sin målstyrning, förklarade Ola Eknor.

Nästa punkt var Länsstyrelsens protokoll om röstsammanräkning för val av kommunfullmäktige fram till oktober 2022. Detta lades till handlingarna.

Så kom ett ärende där sju ledamöter, sju ersättare, en ordförande och en vice ordförande skulle väljas till valberedningen till oktober 2022.

Ingegerd Lenander (KD), Samuel Wombell (KD), Conny Gustafsson (M), Joakim Pohlman (S), Katrin Petersson (S), Kent Lassen (SD), och Sven Jansson (C) valdes som ordinarie. Ingegerd Lenander valdes till ordförande och Joakim Pohlman till vice ordförande.

Fortsatt förtroende

Slutligen skulle ordföranden i kommunfullmäktige väljas, fram till oktober 2022. Dessutom förste en vice ordförande och en andra vice ordförande.

– Från Moderaterna så nominerar vi Samuel Wombell. Kristdemokraterna, som ordförande i fullmäktige, sa Tommy Andersson (M) i talarstolen.

Detta medan Socialdemokraterna, genom Joakim Pohlman, nominerade Ingrid Sundman som förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Och så en andre vice.

– Som andre vice ordförande nominerar vi Kent Lassen, sa Kent Lassen.

Samuel Wombell, som varit fullmäktigeordförande under den gamla mandatperioden, valdes till ordförande. Ingrid Sundman blev förste vice ordförande och Kent Lassen andre vice ordförande.

– Jag tackar så mycket för förtroendet att fortsätta leda kommunfullmäktige. Jag ser framemot de här fyra åren tillsammans med er, där vi får jobba tillsammans med respekt för varandra, med vilja att göra Markaryds bästa, sa Samuel Wombell då han åter satt sig på ordförandens plats.

Wombell underströk vikten av ett gott samtalsklimat i Markaryds kommunfullmäktige.

Annons

Annons

Till toppen av sidan