Annons

Annons

Annons

Annons

Markaryd

Så ska nya kvarteren heta

Nya kvarters- och gatunamn har politikerna i Markaryd beslutat om.

Annons

Kvartersnamnen i området Inre Hansens backar har fastställts till Fjärdingsmannen och Häradsskrivaren. Dessutom ska en gata i området heta Claras väg.

Den 24 oktober, i år, antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för "Inre Hansens backar" i Markaryd.

Redan i samband med att planen skulle tas fram, så gick miljö- och byggnadsnämnden i kommunen ut med en remiss om förslag på kvartersnamn och gatunamn för det nya planområdet.

I september föreslog miljö- och byggnadsnämnden att kvartersnamnen skulle bli Fjärdingsmannen och Häradsskrivaren samt att gatunamnet skulle bli Claras väg.

Annons

Annons

Namn på barn

Sedan har ärendet varit uppe i kommunstyrelsen och nu sist i kommunfullmäktige.

– Vi fick in en del förslag och vi tyckte det var bra om det fanns en anknytning till hela området Hansens backar. Därav det här namnet Claras väg som var ett av barnen till personen som kom från Danmark och bodde där som nu är posthus.

Det sa miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Tommy Andersson (M), när kommunstyrelsens förslag nyligen skulle klubbas av fullmäktigepolitikerna. Han yrkade då bifall till förslaget.

Var nöjda

Även när det gäller Häradsskrivaren och Fjärdingsmannen finns det en stark lokal koppling mellan namnen och områdets historia.

– Vi kände oss väldigt nöjda i miljö- och byggnadsnämnden när fattade de här besluten, att det fanns en koppling till det här området, sa Tommy Anderson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan