Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Fyra nya regementen i Sverige föreslås – här kan de placeras

Försvaret ska upprustas rejält under 2020-talet.

Annons

Sverige förbereder historiskt stora satsningar på försvaret.

Som en del av upprustningen kan fyra nya regementen öppnas.

– Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, säger försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) till TT.

Försvarsberedningen har i en rapport undersökt Sverige förutsättningar att klara av ett väpnat angrepp under tre månaders tid och kan i stora drag konstatera att kraven i nuläget inte uppfylls, skriver TT.

Under 2020-talet är planen att satsningarna på Försvarsmakten ska ökas rejält och främst är det armén som ska förstärkas. Totalt ska antalet försvarsanställda, inklusive personer som är engagerade inom hemvärnet, att öka från dagens cirka 60 000 personer till 90 000 personer. En rejäl ökning sker också av antalet värnpliktiga då behovet bedöms vara att omkring 8 000 personer årligen behöver utbildas.

Annons

Annons

I rapporten föreslås det att fyra nya regementen inrättas. En kraftig kursändring eftersom många regementen under en lång period i Sverige har stängs ned till följd av att säkerhetsläget i omvärlden då såg betydligt bättre ut.

Det står redan klart att två av de nya regementen föreslås bli placerade i Arvidsjaur och Göteborg. För de övriga två regementena behöver förutsättningarna utredas ytterligare om vilka av Falun, Härnösand och Östersund som är mest lämpliga.

I den militära beredskapen föreslås särskild träning för krigföring i Norrland och även för att bistå Finland i händelse av att de skulle utsättas för ett militärt angrepp. Eftersom varken Sverige eller Finland är Nato-medlemmar har de två länderna sedan lång tid tillbaka ett omfattande militärt samarbete.

Enligt Björn von Sydow (S) är satsningarna på försvaret de största som har gjorts sedan 1940-talet. Under de första fem åren på 2020-talet ska försvarets budget ökas successivt för att år 2025 omfatta 84 miljarder kronor, vilket då skulle utgöra 1,5 procent av Sveriges BNP.

Det finns dock politiska problem med att nå en uppgörelse. De borgerliga partierna valde i förra veckan att lämna samtalen med den gröna regeringen då de ansåg att anslagen till försvaret alltjämt inte var tillräckligt höga.

Annons

Annons

Till toppen av sidan