Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Skolan i Västra Bökhult kan inte vänta

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skolan i Västra Bökhult måste stå klar hösten 2022. Därför har Alliansen i Älmhult beslutat föreslå fullmäktige att bygga och äga skolan i kommunal regi. Tre överklaganden riskerar att eleverna står utan skola. Istället blir målet att efter byggnationen sälja denna skola eller annan kommunal egendom för att minska lånen.

Sedan flera månader jobbar Alliansen i Älmhult på att skolan i Västra Bökhult ska ägas av någon annan än kommunen. Syftet med detta upplägg har flera olika förklaringar:

• Redan idag har kommunen lånat över en miljard och det behövs mycket mer pengar till investeringar.

• Kommunens investeringar har haft en tendens att öka i kostnader.

• Den verksamhet kommunen bedriver behöver utsättas för konkurrens.

Annons

• Det finns mycket att lära av hur andra gör.

Målet för Alliansen är att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Man måste alltså hitta nya sätt att tänka och agera på.

Annons

Samarbete inleddes med ett privat fastighetsbolag, Novum Fastighets AB, som var beredda att äga skolan. De skulle också ha kontroll på byggnationen efter det att kommunen upphandlat bygget.

Detta är ett nytt sätt att samarbeta med den privata sektorn. Rädslan för att tänka nytt finns både i den egna organisationen och hos media. Den nya metoden används i andra kommuner. Detta har medfört att projektet överklagats tre gånger. Nu senast till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen har fått rätt i de två första instanserna. Nu ska det prövas i ytterligare en instans där det troligen tar minst sex månader, men det kan också ta år.

Diskussionen kring projektet har varit livlig och spekulativ. Tanken var att kommunfullmäktige skulle ta ställning till det privata företagets erbjudande efter det att upphandlingsunderlaget och villkoren för kommunen att hyra blivit färdiga. Villkoren har fortfarande inte presenterats. Eftersom det gäller ekonomiska förhandlingar och upphandling råder sekretess till dess upphandlingen går ut till alla intresserade. Vi har inte lyckats med att förklara hur en upphandling går till och vad hyresavtalet skulle innebära. Nu kommer någon jämförelse mellan kommunalt och privat ägande inte att kunna ske. Förhandlingarna med det privata bolaget avbryts och det blir ett kommunalt ägande för att inte riskera att de många eleverna står utan lokal 2022. Nytt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Annons

Annons

Samarbetet med Novum Fastighets AB har varit utvecklande för kommunen. De har tillfört kunskap och nytänkande som bland annat medfört att ytan och kostnaden per elev blivit lägre. De har också gjort det möjligt att minska risken för att investeringskostnaden skjuter i höjden och att drift och underhåll effektiviseras. Tyvärr kommer vi inte att kunna jämföra det med ren kommunal drift och ta ställning till vad som blir billigast.

Alliansen ger inte upp sina mål att hålla nere lånekostnaden och effektivisera kommunen. Även om bygget nu blir i kommunal regi och ägandet kommunalt så kan det ändras så fort det gynnar kommunens ekonomi. Ambitionen är att skolan, när den är klar, kommer att vara till salu och Alliansen kan tänka sig att sälja även andra kommunala byggnader om det visar på en god ekonomi. Kommunens ansvar är i första hand att driva bra verksamhet för invånarna, inte att äga och driva lokaler.

Att de juridiska turerna nu sätter stopp för samarbetet med privata företag är en tillfällig paus i strävandet att utveckla Älmhults kommun. Många nya projekt behövs och de kommer att bli lättare att genomföra när juridiken klarlagts. En skola på plats 2022 och skolans kvalitet och elevernas kunskapsutveckling viktigare än de juridiska kullerbyttorna.

Elizabeth Peltola (C)

Sonja Emilsson (M)

Gun-Britt Cedergren (KD)

Bo Bergsjö (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan