Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Ta till vara alla parker och stigar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Jag läste nu en intressant "Grönstrukturplan för Ljungby s/m/ 2000-/0-27" på datorn. Då ville man ta till vara alla parker och stigarna intill ån och mycket annat. Och en del har säkert blivit gjort.

Jag tänker då särskilt på Blåstabacken. Där vi så gärna vill att man klipper åtminstone en gång per år vid midsommartid runt stigarna så att man kan gå där med sina hundar utan att riskera allt för många fästingar eller ormbett. Och även en gång sent på hösten som man gör nu.

Annons

Annons

Så här stod det i planen för Blåstabacken:

”Blåstabacken består av lekvänlig skog och här finns en stor pulkabacke. Det är viktigt att öka tillgängligheten för äldre med hjälp av gångvägar och parksoffor.”

Denna Grönstrukturplan är mycket intressant och omfattande. Den tar upp alla grönytor i stan och även utanför stan.

Syftet med grönstrukturplanen är att utgöra ett underlags- och analysmaterial, som ska följas upp i detaljplaner, åtgärds- och skötselplaner.

Tonvikten ligger på de sociala aspekterna på grönytorna. Genom att se och analysera mönster kan man bedöma tillgång till och kvalitet på parker i olika delar av Ljungby_ Man kan bedöma hur viktiga gruppers speciella behov tillgodoses. Man kan också identifiera var det behövs förändringar, och vilka förändringar som skulle ge störst nytta. Man kan också peka ut grönytor som eventuellt skulle kunna användas för bebyggelse. Enligt planen var det bra om barnen i staden hade nära till en lekpark utan att korsa barriär.

Men nu tänker man tvärt om. Man lägger ner små lekparker och gör en stor nere i centrum som många barn har långt till. Dit kan de inte gå själva på samma sätt som till en lekplats i närområdet.

Ljungbybo

Annons

Annons

Till toppen av sidan