Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Biogasens enorma fördelar!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Biogas har enorma fördelar, menar insändarskribenten.

Annons

Mitt i denna stora miljö- och klimatdebatt världen över, har jag fått förmånen att få lyssna på Jan Rapp, läkare och grundaren av Biogasakademin, med hemsidan Biogasakademin.se. Detta seminarium, som arrangerades av Atteviks med närvaro av Småländska Bränslen, handlade om nyttan av att ta vara på avfall såsom matavfall, slakteriavfall, gödsel, avloppsvatten med mera varifrån man kan få biogas, som kan användas som drivmedel, uppvärmning, få energi av med mera och detta av produkter som vi har runt om oss som vi kasserar.

Nu är det bara att lära var och envar, nyttan av att sortera rätt. Antingen att sortera i gröna påsar, papperspåsar eller bruna sopkärl, i privata hem, arbetsplatser, industrier och jordbruk, allt beroende på sorteringssättet som lokalpolitiker bestämt.

Annons

Att använda sig av biogas gör oss självförsörjande av energi på lokalt plan, inga långa transporter och biogasen ger inget klimatavtryck. Det blir inget behov av världens oljepriser och olja är inte en oändlig resurs och är en stor miljöbov i världen. Dessutom är det så att tillverka biogas är en svensk innovation. Andra länder och städer har svensk produktion av biogas av bland annat matavfall, som en förebild och kommer hit på studiebesök. Det verkar dock så att svenska myndigheter inte har förstått nyttan av biogasen, som inte ger någon miljöpåverkan. Märks på beskattningen av bränslet. Dessutom behöver man bygga ut ännu fler tankställen och märka ut dem tydligt. Det finns regioner som har minst ett tankställe per kommun.

Annons

Det finns politiska beslut tagna kommunalt, regionalt, på riksnivå, i EU och på världsliga klimatkonferenser, att vi måste bli fossilfria för att klara vår planet från kollaps och därmed är fordonsparkens drivmedelsanvändning i behov av en förändring. Människan vill helst förflytta sig med något slags fordon. Vissa fabrikanter har kommit längre än andra och har lanserat miljövänliga modeller som drivs med biogas. I jämförelse med en biogasbil är det så att en elbil lämnar ett stort miljöavtryck för elen är inte alltid förnyelsebar grön el och batteritillverkningen ske inte under miljömässiga förhållanden och hur man hanterar kasserade bilbatterier är diskutabelt. Att tillverka en bil för gasdrift är inte en större skillnad till dagens bensinbil. Enda nackdelen för en biogasbil är att den måste kompletteras för bensindrift, på grund av start i vinterklimat.

Annons

Nu kanske man tror att biogas enbart är tänkt för bilar men det har redan byggts ett antal fartyg som drivs med biogas. Bussar i städer och regioner drivs av biogas som i till exempel Los Angeles, som 2017 började byta ut naturgas mot biogas, Amsterdam, Jönköpings län, Östergötlands län, Stockholm, i Västmanland drivs 95 procent av alla bussar av lokalproducerad biogas och Växjö har direkt gasledning från kommunens biogastillverkning till sin bussterminal.

Jag har en tanke, att Ljungby kommun kunde i samband med byggandet av överföringsledningarna med avloppsvatten till reningsverket i centralorten, även anlägga en biogasanläggning i anslutning till reningsverket. Har nuvarande reningsverk tillräckligt stor kapacitet att ta hand om avloppet från alla våra innevånare?

Lena Hjelmqvist

Annons

Annons

Till toppen av sidan