Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Så kan hälso- och sjukvården klara framtidens utmaningar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Ansträngning, utbildning och lojalitet ska löna sig", skriver Roland Gustbée (M).

Annons

Sjukvården i Kronoberg står inför enorma utmaningar när det gäller rekrytering. Den främsta anledningen är den åldrande befolkningen. De kullar som ökar mest de närmaste 10 åren är de över 85 och de under 20. De som ska arbeta inom sjukvården och de som ska betala skatt för att finansiera det hela blir en allt mindre andel av befolkningen.

LÄS MER: Roland Gustbées (M): Sjukvården måste bli mer digital

Därför krävs det en kombination av långsiktiga lösningar för att vi ska kunna ge en god vård till allt fler patienter.

1. Modern teknik och smartare arbetssätt

Digitalisering gör det möjligt att arbeta mer förebyggande och att avlasta sjukvårdens personal så att de får ägna sig åt vård istället för administration. Ett exempel på detta är hemmonitorering som nu prövas vid två vårdcentraler i länet. Praktiskt betyder det att sjuka patienter kan bo hemma och elektroniskt skicka mätvärden till sin läkare eller sjuksköterska och kommunicera med dem via videosamtal om det är något som oroar. Metoden har visat sig mycket effektiv för att undvika onödiga inläggningar på sjukhus.

Annons

Annons

Ett annat exempel är digital triagering. Det betyder att patienten själv, innan besök hos läkare eller annan vårdpersonal, fyller i ett elektroniskt formulär om sig själv och sina besvär. På så sätt avlastas sjuksköterskan på vårdcentralen och patienten hamnar hos rätt person med en gång. Dessutom slipper personalen knappa in en massa information i journalen eftersom patienten själv gjort det. Metoden har visat sig öka effektiviteten markant inom primärvården till exempel.

2. Fler behöver arbeta heltid.

Många medarbetare jobbar mindre än heltid. 2018 var det endast 67,5 % som arbetade heltid. Ju fler som jobbar deltid, desto mer arbete blir det för varje medarbetare. Patienterna försvinner inte och att anställa fler går knappast när den arbetsföra delen av befolkningen blir mindre. Med mer att göra är det ännu fler som väljer att jobba deltid. Det blir en ond cirkel. Dessutom gör deltidsarbetet att pensionerna blir sämre. Om istället fler går upp till heltid blir det mindre arbete för var och en och mindre stressigt på jobbet.

LÄS MER: Kronoberg bäst på att korta köer

3. Hyrpersonal behövs, men helst inte lika många som nu.

När vakanser uppstår måste dessa ibland fyllas snabbt. Att rekrytera en ny specialist kan ta mycket lång tid. Då är ofta hyrpersonal räddningen. För mycket hyrpersonal gör att kontinuiteten blir bristande. Den fasta personalen får lägga mycket tid på att visa den inhyrda personalen våra rutiner. Slutligen är kostnaderna för hyrpersonal ofta avskräckande. Därför måste vi arbeta för att ha tillräckligt med egen personal så att hyr endast används för tillfälliga vakanser av smala specialiteter.

4. Det måste vara lönt att anstränga sig.

Region Kronoberg måste öka ansträngningarna för att stimulera medarbetarna att göra sitt allra bästa, tycker att det lönar sig att fortbilda sig och vill stanna kvar. Ansträngning, utbildning och lojalitet ska löna sig.

Roland Gustbée (M)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan