Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Åsikten. Säkerhet viktigt, eller?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Minst sagt överraskande välkomnar Christer Jonasson, gatuchef i Ljungby kommun, i ett offentligt (Smålänningen 30 december) uttalande barn i alla åldrar att leka på utegymmet vid Åsikten.

Uttalandet överraskar mot bakgrund av Boverkets direktiv om säkerheten på offentliga lekplatser. I Sverige måste sådana anläggningar med anordningar för barns lekar säkerhetsbesiktigas av oberoende besiktningsman, innan dessa tillåts tas i bruk.

På den punkten görs inga undantag. Det är man väl medveten om inom bygderådet i Eneryda, som i samverkan med Älmhults kommun under året lät anlägga en lekplats i anslutning till ortens idrottsplats.

Annons

Lekplatsen var färdig men outnyttjad under flera veckor under sommaren. Först till hösten kunde lekplatsen invigas och tas i bruk.

Annons

Anledningen var att den auktoriserade besiktningsmannen hade väntelista, och innan hans godkännande måste anläggningen hållas stängd.

Med tanke på detta krav väcks en fråga: Är kanske Christer Jonasson ute och trampar på svag is, när han utan att darra på manschetten offentligt bjuder in alla barn att leka bland de i sammanhanget obesiktigade redskapen på utegymmet?

Det borde vara en enkel sak för Smålänningens reporter att ta reda på den saken.

Om Jonasson har rätt, kunde ju lekplatsen i Eneryda tagits i bruk direkt efter färdigställandet. Genom att benämna lekplatsen utegym hade bygderådet sluppit den långa väntetiden på säkerhetsbesiktning.

Jonassons syn på saken kan vara ett tips till kommuner, som inte är så noga med säkerheten och som vill undkomma väntan och kostnader för besiktning. Låt lekplatserna bli utegym!

Inte mindre intressant blir saken, när Jonasson påhejas av kommunfullmäktiges ordförande, förra kommunalrådet Ann-Charlotte Wiesel, i en kommentar till artikeln på tidningens FB-sida.

Det är anmärkningsvärt att dessa båda företrädare för Ljungby kommun tar så lätt på säkerheten på denna oförmodade lekplats och bortser från kommunens förpliktelser som anordnare av anläggningen.

Innebörden av deras ståndpunkt är ju faktiskt att säkerhetsbesiktningen är överflödig. ”Det är ju föräldrarnas problem och ansvar, om ett barn råkar skada sig på ett obesiktigat redskap...”.

Annons

Wiesel ”håller helt med” en annan tyckare på Smålänningens FB-sida. Denna tyckare beskriver i sin kommentar den intilliggande lekplatsen som tråkig och oattraktiv för lekande barn, vilka då hellre väljer att leka på utegymmet några få meter därifrån.

Annons

Wiesels fullständiga gillande betyder att hon också är av uppfattningen att Ljungby kommun anlägger lekplatser som barn inte vill leka på. I så fall kastas ju pengarna bokstavligen i sandlådan till ingen nytta.

Jag förmodar att Ann-Charlotte Wiesel från sin politiska position har agerat för att få till stånd en ändring på denna misshushållning med resurser och i stället verkat för att kommunen anordnar lekplatser som attraherar leksugna barn.

Enligt Christer Jonasson har man inom kommunen inte noterat några problem kring utegymmet - och då tycks inställningen vara att det heller inte finns några problem.

Men innerst inne tycker kanske Jonasson att gnällande pensionärer är ett problem? Eller kan han förstå att dessa upplever det problematiskt att få stå tillbaka för lekande barn under sina motionsrundor - på en anläggning som är avsedd för seniorer som månar om sin hälsa?

Vad säger du, Jonasson?

Motionerande senior

Besiktning sker på redskap och lekutrustningen av behöriga besiktningsmän. Utsedda av kommunen.

Kommunens utomhusredskap och lekutrustningar är placerade på allmän platsmark, vilket innebär att samtliga medborgare och turister är välkomna att använda dessa. Barn får även vistas i denna miljö.

Men uppsikt över väldigt små barn, hoppas vi att föräldrarna har.

Christer Jonasson

Gatuchef

Tekniska förvaltningen

Annons

Annons

Till toppen av sidan