Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Slöhet, slapphet eller likgiltighet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tomten på bilden är inte densamma som beskrivs i insändaren, utan används enbart som illustration.

Annons

Får en tomt vara i hur ovårdat skick som helst utan att miljö- och byggnämnden ingriper? Den frågan har ett betydande antal fastighetsägare i ett villaområde i sydöstra Ljungby ställt sig de senaste åren utan att ha fått något egentligt svar.

Bestämmelser om vad som gäller i detta avseende finns i Plan- och Bygglagen och där föreskrivs bland annat att tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer .

Trots flera påpekande från villaägarnas sida om en felutnyttjad och vanvårdad tomt på det aktuella villaområdet har miljö- och byggförvaltningen inte reagerat på något sätt och nu senast inte ens orkat med att besvara den skrivelse i ärendet som mejlades till dem, trots att man fick tre veckor på sig att göra det.

Annons

Annons

Denna slöhet, slapphet eller likgiltighet uppfattas av de som står bakom skrivelsen som en sensationell avvikelse från den rutinbehandling av skrivelser som sker av det som skickas till kommunens olika förvaltningar. Alla vi meningsfränder bakom skrivelsen ifrågasätter starkt behovet av en förvaltning som så kapitalt struntar i sina kommuninnevånare då det gäller lite ”tyngre” ärenden. Många vill utifrån egna kontakter med den aktuella förvaltningen också hänföra dess handlande i olika situationer till kategorin sila mygg och svälja elefanter.

Den vanskötta tomtens framsida är fullt synlig från gatan. Här finns ett halvt dussin personbilar uppställda. Dom har stått på samma ställe flera år. Här finns också en släpvagn, en lastbilshytt och ett stort antal personbilshjul. Mer än hälften av plantorna i häcken mot gatan är döda och den andra hälften är misskötta. Varken gräsmatta eller rabatter ansas. Cirka halva trottoarbredden är bemängd med grön mossa. Fastighetsägaren tar inte hand om sin dagliga post. Brevlådan är förmodligen full. Posten läggs därför vanligtvis ovanpå brevlådan och sprids i vindriktningen. Till allt detta kommer sedan en minst lika vanskött fastighet med framträdande rötskador på fasad med mera. Som kuriosa vill jag gärna tillägga att platsen är talrikt besökt som promenadmål.

Både jag och de villaägare som delar min uppfattning tycker att situationen är lättbedömd. Utan någon som helst tvekan ser vi tomten som synnerligen ovårdad och att den som sådan medför betydande olägenheter för övriga boende i området. Och då inte minst i ekonomiskt hänseende då det gäller nuvarande och kommande försäljningsvärde på våra fastigheter. Detta tycker tydligen inte tjänstemännen på Plan och Bygg eftersom de inte avhörts på något vis

Annons

Annons

Bertil Kälebo

Svar direkt

Tillsynsansvaret enligt plan- och bygglagen ligger hos miljö- och byggnämnden. Generellt gäller att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer enligt plan- och bygglagen.

Anmälningar som inkommer från allmänheten utifrån att tomter upplevs ovårdade behandlas från fall till fall av miljö- och byggnämnden. Utifrån tillgängliga resurser görs bedömning av vilka ärenden som ska prioriteras. I dagsläget är tillsynsärenden i fråga om ovårdad tomt som inte innebär fara för personsäkerhet inte prioriterade.

Något generellt uttalande om hur nämnden ställer sig i aktuellt ärende är inte möjligt att göra då detta hanteras i form av beslut i det enskilda fallet som sedan kan överklagas av berörda.

Therese Lindström

Plan- och byggchef

Annons

Annons

Till toppen av sidan