Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Nedskärningar i Älmhults skola minskar likvärdigheten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

En lärare och förälder reagerar på den senaste neddragning.

Annons

Älmhults kommun har ambitionen att ha Sveriges bästa skola. Men i definitionen av Sveriges bästa skola ingår tydligen inte skolbibliotekets pedagogiska uppdrag. På regeringsnivå tänker man dock annorlunda och regeringen har gett Gustav Fridolin i uppdrag att utreda hur man kan stärka skolbiblioteken och skolbibliotekariernas uppdrag. Och detta för att alla vet att skolbiblioteken har en avgörande roll för barns lärande, förutom i Älmhult.

Även övriga beslutade besparingar kommer slå hårt mot kvalitén i Älmhults skolor. Medan regeringen genom riktade statsbidrag uppmanar kommunerna att låta lärarna fokusera på undervisning för att möta den nationella lärarbristen, gör man i Älmhult det motsatta. Alliansen minskar likvärdigheten mellan skolorna genom att anställa mentorer på Linnéskolan och förbättra lärarnas arbetsvillkor på Gemö, medan pedagoger på övriga skolor ska extraknäcka mellan lektionerna som vaktmästare, städare och bokutlånare. Var är strategin och visionen om en skola där alla barn och elever får samma möjlighet till en bra utbildning oavsett vilken skola man går på? Att dessutom spara på digitala hjälpmedel slår direkt mot de barn som har sämst förutsättningar att klara skolan – nyanlända elever och elever som har stora behov av särskilt stöd.

Annons

Annons

Alliansens process kring ny skola i Västra Bökhult har lett till ökade kostnader genom förseningen och gör nu att hela svenska grundskolan på Elme får inhysas i tillfälliga moduler med en mångmiljonkostnad som följd. Att förvaltningen dessutom redan tillsatt en rektor för den nya skolan innan den ens är byggd, ökar också på underskottet. Nu får elever och personal ta kostnaden för det politiska spelet genom minskade resurser i klassrummet.

Vad ska man då spara på för att få en budget i balans? Kan man se över centrala personalkostnader såsom strateger och chefer på förvaltningen? Här har personalstyrkan växt och man har varit tvungen att byta lokaler i kommunhuset för att få plats. Kan man också se över en minskad central barn- och elevhälsa med uppdrag att endast komplettera de professioner som skolorna saknar istället för att dagens dubbelarbetare?

Varför ska våra barn, elever och skolpersonal bli lidande för orimliga besparingar från alliansen som direkt minskar elevernas rätt till utbildning? Varför ska bristen på styrning och kompetens hos utbildningsförvaltningens ledning drabba våra barns rätt till utbildning?

Lärare och förälder i Älmhult

Annons

Annons

Till toppen av sidan