Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
V tar avstånd från besparingarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Företrädare i Vänsterpartiet tar avstånd från senaste tidens besparingar i en insändare.

Annons

Utbildningsnämndens borgerliga majoritet (M,C,KD,L) genomdrev i onsdags den 22 januari en besparing på 13,2 miljoner på nämndens budget. De två mest omfattande besparingsförslagen gällde skolbiblioteken och förskolan. När det gäller skolbiblioteken skall fem av sju skolbibliotekarietjänster tas bort. De två kvarvarande skall på något sätt fara runt till de olika skolorna. Detta kommer att drabba verksamheten oerhört mycket och i synnerhet eleverna. Skolbibliotekarierna gör ett ovärderligt arbete för eleverna särskilt de som har behov av extra hjälp. Berörda fackförbund har protesterat kraftigt och socialdemokraterna i nämnden röstade emot förslaget. Vänsterpartiet tar också kraftigt avstånd mot besparingen men vi har bara en ersättningsplats i nämnden och därmed ingen rösträtt.

Annons

Annons

Ett annat besparingskrav gäller att öka antalet barn per pedagog i förskolan från nuvarande 5,4 till 5,7. Detta kommer att öka stressen på personalen med förmodat fler sjukskrivningar. Barnens miljö och stimulans blir också mycket sämre. S röstade nej till detta och vänsterpartiet stöder helhjärtat. Försämringarna på skolbiblioteken ger 1,5 miljoner i besparing och försämringarna i förskolan ger 3 miljoner.

Regeringens nyligen beslutade tillskott av statliga medel till kommuner och regioner om sammanlagt 5 miljarder för att förbättra välfärden ger cirka 6 miljoner till Älmhults kommun och mer pengar kommer säkerligen senare. Vi i Vänsterpartiet menar att en del av dessa pengar bör gå till att slopa nedskärningarna av skolbibliotek och förskolor.

I övrigt beslutades bland annat om neddragning och centralisering av vaktmästartjänster. Vi anser att fasta vaktmästare på skolorna har en viktig funktion för personalen och inte minst för barnen som har en känd vuxen person i skolmiljön som de kan få hjälp av. Även IT-kunnig personal föreslås centraliseras till kommunens IT-central. Vi motsätter oss detta. Det är viktigt för verksamheten i skolorna att snabbt få hjälp med uppkomna problem och att fler vuxna än lärare finns ute på skolorna. Genom regeringens tillskott av medel till välfärden i kommuner och regioner kommer det alltså att inom några månader finnas pengar i kommunen till att fortsatt ha en bra fungerande skolbiblioteksverksamhet, bra förskola, bra skolvaktmästri och IT-support ute på skolorna.

Annons

Annons

Den borgerliga majoriteten (M,C,KD,L) föreslog på nämndens möte att dessa statliga pengar skall läggas i kommunens allmänna budget för att uppnå överskott i finanserna. Vi i Vänsterpartiet uppfattar detta förslag närmast som ett hån med tanke på hur stor skada dessa besparingar ger för våra barn.

Vänsterpartiet i Älmhult

Ulla-Britt Andreasson, gruppledare för Vänsterpartiet i fullmäktige

Predrag Jankovic, ordinarie ledamot av fullmäktige

Karl-Bertil Bertilsson, ersättare i utbildningsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan