Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Insändare: Kommunal kräver rättvisa om OB-tillägg

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Den moderatledda borgerliga majoriteten föreslår att det förhöjda ob-tillägget för kommunals grupper slopas medan det kvarstår för sjuksköterskor.

Läs insändaren, och svaret från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden här.

Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik reagerar med skärpa emot att den borgerliga majoriteten på detta sätt väljer att slå emot de yrkesgrupper som har de sämsta lönerna. Inte bara undersköterskor och skötare drabbas av den moderata järnnäven. Förslaget berör även lokalvårdare, snickare, kökspersonal, transportörer, fastighetsskötare etcetera. Utan dessa viktiga yrkesgrupper och funktioner stannar hälso- sjukvården upp i Region Kronoberg.

I en optimal hälso- sjukvårdsorganisation arbetar alla medarbetare tillsammans för att skapa den bästa organisationen runt patienter. Självklart är vi medvetna om att det finns löneskillnader mellan yrkesgrupperna, men vad vi aldrig kan acceptera är att kommunals yrkesgrupper diskrimineras på detta sätt. Oavsett yrkestitel är den obekväma arbetstiden påfrestande och skall ersättas på lika villkor.

Annons

Annons

De förhöjda ob-tilläggen innebär att det är betydligt lättare att få personal att ställa upp och arbeta på obekväma arbetstider. Detta förstod den tidigare Socialdemokratiskt ledda majoriteten som införde de förhöjda ob-tilläggen. Den gången röstade moderaterna ja till införandet. I majoritet bekänner man färg och jobbar emot det man tidigare sagt.

Region Kronoberg får i år 178 miljoner kronor i skatteutjämningsbidrag. Av dessa pengar använder det moderatledda styret många tiotals miljoner på projektering av det nya sjukhuset. Pengar som borde användas för att skapa bättre villkor för all personal.

Nu ställer Kommunal frågan till moderaternas företrädare Mikael Johansson och Roland Gusbeé; vilka satsningar avser ni att göra för kommunals yrkesgrupper under nuvarande budgetår?

Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg

Svar direkt

Det socialdemokratiska styret förra mandatperioden införde en OB-bonus 2017, detta gällde då enbart sjuksköterskor och man hade ett uttalat syfte att minska hyrpersonal med denna satsning. Mitt i valrörelsen valde man sedan att utöka OB-bonusen att även gälla Kommunals medlemmar, men då fanns plötsligt inget uttalat syfte med satsningen. Dessa satsningar skedde till största delen med riktade statsbidrag, dessa är nu bota och kan inte användas till en fortsatt satsning. Bägge satsningarna var tidsbegränsade och tar slut 31 mars 2020. Med anledning av detta har vi begärt en utredning av satsningen som visar att det har underlättat rekryteringen av framförallt sjuksköterskor och vi har minskat antalet hyrsjuksköterskor. Eftersom vi har en fortsatt utmaning med att rekrytera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor har vi beslutat att införa en ny satsning på dessa grupper. När det gäller kommunals medlemmar har vi som tur är inte samma problem att rekrytera. Det vi nu gör är alltså en riktad satsning med ett uttalat syfte att minska hyrpersonal.

Annons

Annons

Den riktade OB-bonusen är inte till för att ersätta för att man arbetar obekväm arbetstid, det ersätts i det vanliga avtalet kring OB-ersättning. Den ska istället hjälpa oss att rekrytera ordinarie personal till de arbetspass som vi istället tvingas använda hyrpersonal.

Kommunal är mycket väl medvetna om att vi sitter i centrala förhandlingar mellan Kommunal och SKR, där framtidens satsningar ska utformas. Det vore märkligt om vi som part i dessa förhandlingar skulle föregå förhandlingarna genom att lova något i insändarform.

Mikael Johansson

Regionstyrelsens ordförande

Roland Gustbee

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

LÄS MER: ”Undersköterskorna har haft det bättre än vi”

Annons

Annons

Till toppen av sidan