Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Alliansens beslut hotar Älmhults utveckling

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tomas Harrysson och Gusten Mårtensson säger att de satsar på skolan – nej, alliansen sparar 24 miljoner kronor på elevassistenter, fortbildning, personal på fritidshem, skolvaktmästere, itpedagoger, förstelärare, föreskolepersonal och skolbibliotikarier med mera. Samtidigt ska vi komma ihåg att avgifter för bland annat förskolan höjs och det slår direkt mot familjer med låg inkomst.

Annons

Det är tydligt att 80-90 % av de ökade kostnaderna inom utbildningsnämnden beror på att kommunen växer. Fler barn i skolan innebär fler lärare och fler lokaler. Lärarnas löner och särskolan står för merparten av resterande kostnadsökning. När alliansen säger att kostnaden för skolan inte kan fortsätta öka så drar slutsatsen att inte fler människor ska flytta hit. Detta innebär ett direkt hot mot kommunens och företagens utveckling utifrån behovet av arbetskraft och kompetens.

Annons

Vi lämnade över ett bokslut där nämnderna höll sig inom tilldelade ramar - utan skattehöjningar. Alliansens första år vid styret innebär ett bokslut som visar minus 12 miljoner i utbildningsnämnden, minus 6.5 miljoner i tekniska nämnden och minus 14 miljoner i socialnämnden. Vi ser med oro på att alliansen trots egen majoritet och trots besparingar har stor oordning i både ekonomi och styrning.

Vi ser tomma lokaler som kostar miljontals kronor i årlig drift där Centern vägrar komma fram till något beslut på hur vi ska gå vidare. Vi ser en oansvarig hantering av skolbygget i Västra Bökhult där alliansen först är villiga att betala miljontals kronor årligen i ökade driftskostnader, för att sedan göra en helomvändning och försena byggnationen. Vi ser rekryteringar av flertalet nya centrala chefer. Detta ställer vi mot att skolbibliotekarier, vaktmästare och förskolepersonal sparas bort inom utbildningsnämnden.

Tomas Harrysson och Gusten Mårtensson lyfter fram att under vårt styre så var antalet barn per pedagog inom förskolan lika högt som det nu kommer att bli med alliansens besparingar. Skillnaden är att vi såg problemet och agerade. En ny förskola byggdes (Arnebo) och avdelningar öppnades på Norregård.

Annons

Tomas Harrysson och Gusten Mårtensson påstår att vi svartmålar skolan – nej, verkligen inte. Personal på alla nivåer gör ett fantastiskt jobb – vår kritik riktar sig direkt mot alliansen och deras sänkta ambitionsnivå för utbildningsnämnden. Barnen är vår framtid, vi ska ha höga förväntningar och hög ambitionsnivå på vår skola – här ska vi satsa, inte spara.

Stefan Jönsson (S) – andre vice ordförande i Utbildningsnämnden

Eva Ballovarre (S) - oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan