Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

(S) vill att regionen är förberedd på psykisk ohälsa

Fler kommer att må dåligt i coronakrisens spår, och då måste regionen vara förberedd, menar S-politikerna.

Annons

Region Kronoberg behöver förbereda sig på en ökad psykisk ohälsa bland kronobergarna när coronakrisen väl är över. Det anser Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S), som vill att en arbetsgrupp skapas för ändamålet.

Henrietta Serrate (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

”Här och nu är det först och främst den fysiska vården fokus ligger på och det med rätta, men vi får inte glömma vilka konsekvenser en pandemi kan få för den psykiska ohälsan.”

Annons

Budskapet kommer från Henrietta Serrate (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen, och Robert Olesen (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som lämnat in en skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott.

Annons

Personliga trauman

”Att förlora en anhörig, bli arbetslös eller gå i konkurs är för många personliga trauman som inte sällan leder till psykisk ohälsa.” förklarar de i skrivelsen.

Vidare trycker de på vikten av att Region Kronoberg är väl förberett, så att man kan erbjuda kronobergarna det stöd och den hjälp som de kommer att behöva.

Hur ska det då gå till? Serrates och Olesens förslag är att en arbetsgrupp skapas, som får uppdraget att se över hur regionen på bästa sätt både kan förebygga psykisk ohälsa, och förbereda för att den kommer att öka.

”Arbetsgruppen bör regelbundet rapportera till regionstyrelsens arbetsutskott, så att nödvändiga beslut kan tas och resurser kan tillföras snabbt”, skriver de.

Nå ut med info

Ett viktigt uppdrag för arbetsgruppen, menar S-politikerna, är att se över hur man effektivt kan nå ut med information till så många som möjligt om vilken hjälp som finns att få.

Tanken är att arbetsgruppen ska vara ”multiprofessionell och sektorsövergripande”, det vill säga ha representanter från flera håll, som psykiatri, suicidprevention, folkhälsa och näringsliv.

Annons

Annons

Till toppen av sidan