Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Jourhavande präst och SOS Alarm tar inte semester

Under vårens coronakrisen har samtalen till Jourhavande präst ökat med 50 procent. Fler unga än äldre känner sig ensamma, skriver SOS Alarms vd Maria Khorsand och Nina Sagovinter, nationell samordnare för Jourhavande präst.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Genom att ringa nödnumret 112 kan du komma i kontakt med SOS Alarm och även Jourhavande präst hela tiden, skriver artikelförfattarna.

Annons

Sjukdom, dödsfall och sorg, arbetslöshet och ensamhet, ovisshet och besvikelser, ökat våld i nära relationer – listan kan göras lång över anledningar till ökad oro sedan coronaviruset började spridas i vårt land.

Relationsproblem, som ofta uppstår under sommarsemestern, märks redan nu efter coronavårens olika påfrestningar på familjelivet.

Genom nödnumret 112 hos SOS Alarm kan allmänheten komma i kontakt med Svenska kyrkans tjänst Jourhavande präst för akut samtalsstöd. Tjänsten har funnits sedan 1956, lika länge som vårt gemensamma nödnummer.

Under våren behövde telefontiderna utökas för Jourhavande präst och tjänsten har bemannats med fler präster. Behovet av samtalsstöd blev stort.

Den färska halvårsstatistiken visar att telefonsamtalen ökade med nära 50 procent under mars-juni jämfört med samma period förra året. Antalet samtal i chatten mer än fördubblades.

Annons

Annons

Det har gjorts olika undersökningar om svenskarnas känslor och psykiska mående i den pågående krisen, och nu märks en minskad oro i och med sommarens positiva inverkan på många av oss.

Men fortfarande råder ett allvarligt läge där vi behöver hålla fysisk distans och än finns en utbredd oro i vårt samhälle. Äldre känner sig otrygga i offentliga miljöer, många är osäkra på i vilken utsträckning sociala aktiviteter ska begränsas och vi tittar uppfordrande på den som råkar hosta i närheten.

Svenska kyrkans Sifoundersökning i juni visar bland annat att de yngre generationerna är mer oroliga än de äldre för att närstående ska bli smittade och sjuka.

Ovissheten, att inte kunna träffa vissa personer under sommaren och oron över att den här situationen aldrig ska ta slut hör också till de största orosmomenten.

Dessutom känner sig var fjärde person mer ensam idag än när pandemin startade. Fler yngre (44 procent) än äldre (36 procent) känner sig ensamma.

Med ökad ensamhet, oro och ovisshet kommer också ett ökat behov av stöd. Livräddning handlar inte bara om blåljusutryckningar, det handlar också i hög grad – och nu kanske mer än någonsin – om medmänsklighet.

Annons

Redan i januari märktes ett större behov av samtalsstöd, som kan ha berott på de aktuella klimatfrågorna. Sedan dess har trycket ökat betydligt.

Annons

Jourhavande präst finns för alla: du som inte känner någon mening med livet, du som behöver höra en mänsklig röst eller du som sörjer. Vi nås dels per telefon via nödnumret 112, dels via chatt och digitalt brev.

Under kvällar och nätter möter vi varje år tiotusentals människor i akut själavård, självmords- och våldsprevention, sorgebearbetning och psykisk och existentiell hälsa. På dagtid går det att nå präster och diakoner i alla Svenska kyrkans församlingar över hela landet.

Det kostar inget att ringa, chatta eller skriva digitalt brev. Du skriver och pratar om det som är viktigt för dig, båda parter är anonyma och inget förs vidare.

Du når oss hela sommaren. Jourhavande präst och SOS Alarm tar aldrig semester.

Maria Khorsand

vd, SOS Alarm

Nina Sagovinter

nationell samordnare, Jourhavande präst

Annons

Annons

Till toppen av sidan