I går lade Vänsterpartiet fram en motion som innebär att man bör arbeta för att få fler elever att utbilda sig till undersköterska. De skriver att en gymnasieutbildning kan ske i samarbete med Landstinget Kronoberg och med andra kommuner i länet.

– Vi befinner oss i en nedgång, där det inte är så många som söker utbildningen. Man eftersträvar att de som anställs ska ha minst gymnasial omvårdnadsutbildning. Ändå saknar 40 procent av de anställda en sådan examen. Därför vill vi starta en utbildning tillsammans med landstinget, säger Predrag Jankovic (V).

Förslaget får medhåll av ordföranden i socialnämnden, som tycker att det är bra att satsa på en utbildning.

– Allt som kan göra att kommunen tryggar sin kompetensförsörjning i framtiden är bra. Detta är ett av de stora problemen i Älmhults kommun, där varje bidrag är positivt, säger Vidar Lundbäck (C).

Även Vänsterpartiet poängterar att det är viktigt för kommunen att ha utbildade undersköterskor. De berättar att de har blivit kontaktade av timanställda inom omsorgen som varken kan få tillsvidareanställning eller fått möjlighet att studera vård och omsorg.

Problemet är att de redan tidigare har gått gymnasiet och att de nu i efterhand har svårt att få en grundläggande utbildning med inriktning mot vården.