Medarbetarna som jobbar på kundservicen i Växjö kommer att erbjudas de nya jobben som skapas i Malmö. Men för de som inte har möjlighet att anta erbjudandet innebär det att de blir uppsagda på grund av arbetsbrist, skriver fackförbundet FTF i ett pressmeddelande,

Flytten till Malmö ska vara genomförd sommaren 2018 och förändringen innebär att verksamheten på Trygg-Hansas kundservice i Växjö nästan helt avvecklas.

Försäkringsbranschens fackförbund FTF finns nu på plats i Växjö för att stötta och informera om möjligheter för medlemmar som kan bli av med jobbet.

Trygg-Hansa har tidigare i år flyttat tjänster från Sundsvall till kontoret i Malmö. FTF påpekar att omställningen efter flytten har fungerat bra för många av deras medlemmar.

— Vårt kollektivavtal ger ett bra stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Bland annat via ett omställningsprogram där man får hjälp genom hela jobbsökningsprocessen. Av de som förlorade sina jobb när Trygg-Hansa flyttade från Sundsvall hade ca 70 procent en ny anställning inom fyra månader, säger Elisabeth Sandblom, ordförande i Trygg-Hansas FTF-förening.