Förslaget kom från S, V och MP, som fick stöd från SD i omröstningen, medan de borgerliga partierna avstod från att rösta.

Av pengarna avsätts cirka 67 miljoner till personalen i dygnet-runt-verksamheten, som nu ska få extra kompensation för nattarbete och OB-arbete.

Sjuksköterskorna i den här gruppen får redan den här kompensationen, och i och med beslutet kommer den även andra yrkesgrupper till godo.

– Det känns bra att vi nu har fått igenom satsningar även för undersköterskor och övriga som arbetar obekväm arbetstid inom vården, menar Anna Fransson (S), som är regionstyrelsens ordförande.

Servicepersonal

Annons

Ytterligare en satsning på personalen handlar om att stimulera fler att vidareutbilda sig inom akademiska specialistutbildningar. Här tillförs 15 miljoner för arbetet med en karriärtrappa för sjuksköterskor och undersköterskor.

För att avlasta vårdpersonalen kommer även fler servicepersonal, med hjälp av det extra tillskottet, att anställas.

Men det är förstås inte bara personalen, utan även patienterna, som får nytta av de 165 miljonerna.

Äldre får vårdkontakt

24 miljoner avsätts till projektet Äldrehälsa Kronoberg, som har pågått en tid och fallit väl ut. Pengarna ska möjliggöra för äldre i länet att få en fast vårdkontakt, som väl känner till vårdbehovet och som kan hjälpa till att lotsa patienterna rätt i vården.

Det kommer därtill att tillföras fler externa resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin, det blir en dygnambulans i Lessebo kommun, en ökning av resurser för ambulanssjukvården samt satsningar på digitalisering.

En del av pengarna avsätts också till att kompensera för arbetet med att minska, och slutligen bli helt oberoende av, hyrpersonalen.

Läs mer: Lokala politiker besvikna efter nej till beslut om intraprenad