Det var den 7 november som de högsta kommunala cheferna i Markaryd, det vill säga centrala ledningsgruppen, framförde klagomål på vice ordföranden i kommunstyrelsen, Joakim Pohlman (S). Centrala ledningsgruppen skrev bland annat om Pohlman:

"Denne har vid ett flertal tillfällen både i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen angripit såväl ledningsgruppen som enskild chef på ett sätt som upplevs kränkande, ifrågasättande och mycket aggressivt."

Skarp kritik

Den konsult som Markaryds kommun gett i uppdrag att undersöka konflikten, P-O Gunnarsson Ledarskap AB, skriver nu till Markaryds kommun:

"Innan vi kommit till slutfasen av vårt arbete vill vi underrätta kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande om att det i vårt uppdrag framkommit tydliga indikationer på kränkande behandling av anställd."

Joakim Pohlman har tidigare i Smålänningen riktat skarp kritik mot kommunchef Svante Melander och hans sätt att sköta sitt arbete i Markaryd. P-O Gunnarsson Ledarskap konstaterar att det rör sig om "tydliga och återkommande kränkningar som i vissa fall exponerats i media".

Pohlman ville när Smålänningen nyligen tog upp frågan igen, inte kommentera ärendet närmare.

– Det vill jag inte säga så mycket om det nu.

Men Joakim Pohlman säger om konsultens rapport:

– Den 17 januari ska den redovisas.

Bengt Germundsson (KD), ordförande i kommunstyrelsen, har en annan uppfattning om centrala ledningsgruppen och gruppens arbete.

– Vi har en central ledningsgrupp som jag skulle vilja lyfta fram också. Vi har länge i budgetdokumenten pekat ut behovet av en tydlig styrning och ledning, förklarar han på fredagen.

Höstens utveckling

Bengt Germundsson säger att de två senaste årens budgetprocesser i Markaryd har varit "otroligt positiva".

– Vi har förvaltningschefer nu som är sampratade, som vågar sätta sig i en ledningsgrupp och lyfta sig från sin egen förvaltning och se kommunen som en helhet.

Det är det som är tanken med centrala ledningsgruppen?

– Men det har inte uppskattats fullt ut om man säger så. På grund av hur saker och ting har utvecklats här under hösten.

Bengt Germundsson fortsätter:

– Här ser jag med oro på hur man från oppositionens sida försöker förändra i en struktur, som visat sig vara positiv för kommunens utveckling och kommer att vara det framöver.

Bengt Germundssonsäger att han ser det som en styrka att en fristående konsult, utan kopplingar till kommunen, nu gör en genomlysning av avd som hänt. Cirka ett 20-tal intervjuer och fördjupningssamtal har, enligt uppgift, utförts av P-O Gunnarsson Ledarskap.

– Jag känner mig trygg i den ledningsstruktur som vi byggt upp och som vi faktiskt varit överens om politiskt.

Även Socialdemokraterna?

– Ja där har man ställt upp på att vi behöver en stark ledningsgrupp., och att vi behöver ha en bättre styrning och ledning ur ett övergripande perspektiv. Nu har vi fått den.