Markaryds kommun som en plats att bo och leva på är en del av vad SCB:s (Statistiska Centralbyrån) medborgarundersökning mäter.

39 procent av medborgarna i Markaryds kommun kan, enligt undersökningsresultatet, starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Markaryds kommun, vilket då innebär betyg 8 - 10 på en 10-gradig skala. Men 22 procent av medborgarna vill istället avråda andra från att flytta till Markaryds kommun, vilket i undersökningen innebär betyg 1 - 4 på den 10-gradiga betygsskalan.

En förbättring av arbetsmöjligheterna i Markaryds kommun går vidare att utläsa ur medborgarundersökningen. Men också en försämring när det gäller bostäder i Markaryds kommun.

Lägre resultat

I SCB:s medborgarundersökning 2017 har invånarna även sagt sina åsikter om kommunens olika verksamheter.

Annons

Betygsindexet för "Bemötande och tillgänglighet", vad medborgarna anser om kommunens tillgänglighet och det bemötande när de har kontakt med kommunen, blev 56 för Markaryd. NMI (Nöjd-Medborgar-Index) för Markaryds kommun kan konstateras vara högre jämfört med genomsnittsresultatet. Resultatet är dock lägre jämfört med kommunens resultat 2015, då indexet låg på 69.

När det gäller medborgarnas inflytande i kommun så ligger det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII), för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Markaryds kommun på 45. Det är ett lägre resultat jämfört med hösten 2015, då NII var 55.

Jämfört med den medborgarundersökning som gjordes i Markaryds kommun 2015, så har samtliga frågeområden fått lägre betygsindex, konstaterar Markaryds kommun själv på sin webbsida.

Tre delar

SCB:s medborgarundersökningen består av delar med frågor. Det handlar då om "kommunen som en plats att bo och leva på" eller Nöjd-Region-Index, "kommunens olika verksamheter" eller Nöjd-Medborgar-Index, samt om "medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter" eller Nöjd-Inflytande-Index.

Frågorna i undersökningen har ställts till invånare i kommunerna som är mellan 18 och 84 år. I Markaryds kommun erbjöds 800 personer att svara på enkäten.

Mätperioden var den 16 augusti till den 27 oktober, förra året. Svarsfrekvensen låg på 42 procent.