Miljö- och byggnämnden hade ärendet på sitt bord i veckan och beslutade att detaljplanen för det nya bostadsområdet i fastigheten Klockaren 8 ska ut på samråd.

De tre husen som är 26, 17 och 13 meter höga planeras på fastigheten där nedlagda ÖoB ligger. Det handlar om 51 lägenheter i olika storlekar, från ettor till fyra rum och kök.

Sju våningar

Det högsta huset blir sju våningar. Tanken är att även handelsverksamhet ska vara möjlig i bottenplanet.

Annons

Fasaden föreslås vara i sandgrå tegel med inslag av trä på fasaden på innergården.

Fastigheterna blir granne med både Gamla torg och Sagomuseet, men kommer smälta in bra där, tycker politikerna i miljö- och byggnämnden.

- Det finns ett stort behov av bostäder i Ljungby. Det blir fint med glaspartiet i modern stil, säger Kent Danielsson (C).

Antas i höst

Något som man får titta på är bullernivåerna då varje bostad ska ha balkong eller uteplats. Bolmstadsvägen är relativt trafikerad med 6400 fordon i medel vardagar.

Men detta ska lösas bland annat med sovrum mot innergården.

Berörda grannar och allmänhet ges tillfälle att tycka till under maj och juni månad. Tanken är att miljö- och byggnämnden ska anta planen i november.