Älmhultsbostäder har under senare tid väntat på politikernas besked att sälja ut cirka 250 lägenheter till K-Fastigheter i Hässleholm.

I gengäld ska företaget i fråga lova att bygga lika många nya bostäder.

Men sedan det framkommit nya uppgifter väljer politikerna att ligga lågt med projektet.

I stället har ÄBO bestämt sig för att sälja av ungefär fem procent av sitt lägenhetsbestånd på den öppna marknaden.

Detta motsvarar 69 lägenheter.

– Det är små objekt som inte ligger i närheten av våra andra fastigheter, säger Tore Vestergård.

– Vi har inget rationellt sätt att hantera dessa på.

Beslutet att sälja fastigheterna grundar sig på den boplan som styrelsen antog i höstas.

Minskad dominans

En del i strategin är att hela tiden pröva om det går att sälja av objekt, både ur praktisk synpunkt och för att få in pengar så man kan bygga fler lägenheter.

– Det är viktigt att det inte blir färre lägenheter i Älmhult genom att vi säljer.

Annons

– Vi minskar genom detta vår dominans på hyresmarknaden och öppnar upp för andra aktörer att växa.

Tore Vestergård konstaterar att många av de mindre aktörerna inom fastighetsbranschen är duktiga förvaltare, men har inte alltid muskler att kunna bygga nytt.

Dessutom får Älmhultsbostäder ofta förfrågningar från fastighetsägare om de har objekt de vill sälja.

Det kommunala bostadsbolaget har lämnat ett antal objekt till ortens stora mäklarfirmor.

Ett av de objekt som ska säljas på den öppna marknaden, är, som Smålänningen tidigare berättat. den fastighet där såväl Älmhults Bageri som turistbyrån numera finns.

Till saken hör att den fastigheten finns med i det paket som K-Fastigheter i Hässleholm vill köpa av kommunen, som en del i den stora fastighetsaffären.

ÄBO förnekar dock att det finns någon form av överenskommelse.

I nämnda fastighet finns, förutom affärslokaler på bottenplanet, också 30 lägenheter.

Fler fastigheter

Andra fastigheter som ska säljas är en fastighet på Växjövägen 19, med fem lägenheter, en fastighet på Södra Esplanaden med 6 lägenheter samt de välkända glasarbetarbostäderna med 24 lägenheter i fyra huskroppar.

När väl samtliga hyresgäster informerats, kommer husen att säljas.

– Fastigheterna har ett marknadsvärde på 32 miljoner kronor, säger Tore Vestergård.