SPF Seniorerna hade tur med vädret när man genomförde sin första natur-och kulturvandring.

Ett 30-tal medlemmar fick ett informationshäfte som sammanställts av Hans Johansson och vandringens initiativtagare, Kenneth Junerup.

Därefter berättade Göran Widing om kraftstationens historia, och det var för exakt 100 år sedan som den första byggdes. Fram till 1995 byggdes anläggningen ut och lades ner omvartannat.

I det läget köpte Göran Widing anläggningen, som nu har ett kraftuttag på nästan en miljon kilowattimmar per år.

Stor industri

Deltagarna fick också komma in i kraftverket för att se hur det fungerade, varpå man tog sig runt bland de ruiner som är kvar efter den tidigare småindustriorten.

Storhetstiden var på 1800-talet och då var drygt 300 personer sysselsatta i det här området.

Yngve Svensson berättade att det fanns bland annat färgeri, garveri, kvarnar, manufakturverk och pappersbruk.

Faktum är att det i mitten av 1800-talet fanns planer på att dra järnvägen förbi Gustavsfors, men det föll på att marken var för fuktig.

I stället drogs järnvägen öster om sjön Möckeln.

Ovanliga växter och fåglar

Under fikapausen berättade Kenneth Junerup och Sven Svensson om växt-och djurlivet i trakten, och där finns en del ovanliga växter och fåglar.

Avslutningsvis blev det en vandring utmed Helgeån.

Nästa vandring planeras till hösten. Däremot blir det en utflykt till Eneryda den 17 maj med besök på Borox industrier och Lille Petter Johans Stuga.

Annons