Det trygga och kloka landet Sverige är i politisk kris och ett extra val ska hållas. Riksdagens och regeringens invanda funktion har kraschat och funkar inte längre. Det parti som de traditionella partierna V, S, MP, M, C, FP och KD, vill hålla utan inflytande har spelat ut sitt trumfkort och aningslösa partier och dess lite snopna ledare får börja om från början. Sverigedemokraterna är nu i allra högsta grad med och styr händelserna och utvecklingen när den politiska cirkusen drar vidare.

Annons

Hur kunde det bli så här? Aningslösheten hos både väljare och partier har krävt sina tribut och detta att sitta still i båten när vindarna blåser allt hårdare visar sig återigen inte fungera. Ordet ansvar har hörts flitigt och alla pekar på statsministern som inte lyckats få till sin budget så det passade allianspartierna.

Men jag tänker att ansvaret borde ha tagits för länge sedan och att alla partier bär ansvar eftersom Sverigedemokraterna inte togs på större allvar. Eller rättare: de presumtiva väljare som till slut lade sin röst på detta parti, varav många säkert gjorde det för att visa sitt missnöje med övriga partier.

Nu ges en ny chans för invånarna att välja och partierna får en ny chans att redovisa sin politik i frågor som är viktiga för väljarna: jobb, skatter, vård, skola - och invandringsfrågan. Det som blivit tydligt i detta pågående kaos är att SD faktiskt framstår som det enfrågeparti som det i valrörelsen påstods att det är. Att vilja reducera det extra valet till en folkomröstning om invandring väcker ju onekligen frågan om partiet är moget det helhetsansvar som åvilar ett riksdagsparti. Vi får en ny valrörelse att följa. Det blir intressant att se hur partierna tar sig an utmaningen och vilka konstellationer som kan bildas efter det extra valet.