Av allt att döma var det under helgen som en okänd mängd olja, uppskattningsvis 200 liter, släpptes ut från en verksamhet på Lillsjönområdet.

Det rör sig om oljespill från en industri.

Händelsen upptäcktes under måndagen, då det visade sig att olja inte bara runnit ut på själva området, utan även i Drivån och Getabäcken.

Olja kunde även spåras i Killebergsområdet.

Öppnat kranar

Nu misstänker polisen att utsläppet av oljespill gjordes med uppsåt, och nu har det gjorts en anmälan om grovt miljöbrott.

Polisen menar att någon medvetet har öppnat några kranar, och dessutom visade det sig att flera slangar blivit bortkopplade.

Räddningstjänsten placerade ut oljelänsar utmed såväl Drivån som Getabäcken, och sanerade det förorenade vattnet.

En del sanering återstår, något som lämnats över till den aktuella verksamheten bakom utsläppet.

För tillfället finns ingen misstänkt.

Fastighetsägare med enskilda brunnar, som är belägna utmed de drabbade åarna, uppmanas att vara uppmärksamma på om det finns olja i vattnet.

Rekommendationen är att inte använda vattnet till varken bevattning av grödor eller att ge det som dricksvatten till djur.