Under ett och samma dygn i förra veckan sprängdes fyra brevlådor i Liatorp och Diö. Nu kan ytterligare en sådan händelse läggas till de övriga.

Polisen har nämligen fått in en anmälan om att ett lock på en brevlåda brutits sönder på Medborgargatan i Liatorp. Dessutom har det kastats ägg på huset. Detta rubriceras som skadegörelse.

Två personer på en EU-moped har varit synliga som kan sättas i samband med händelserna.