Läs mer: Anneli kan se andras personuppgifter och recept

— Vi har inte stött på detta tidigare, men vi är väldigt angelägna att komma i kontakt med kunden för att kunna reda ut vad som hänt, säger Freja Annamatz, pressansvarig på Apoteket.

Digitala recept blev vanliga i början av 2000-talet. 2013 lanserade Apoteket sin app och den myndighet som administrerar de digitala recepten är E-hälsomyndigheten.

Freja Annamatz berättar att det är därifrån de får sina uppgifter om fullmakter.

— Vi har inga indikationer på att man kan se fel fullmakt. Vårt nya system är igång sedan augusti och vi har inte upptäckt något systemfel.

Annons

Vad som hänt i fallet med Anneli Jonsson kan inte Freja Annamatz svara på i nuläget.

— Det är helt omöjligt att säga vad som hänt men vi är väldigt angelägna att komma i kontakt med kunden för att ta reda på vad som gått fel.

Freja Annamatz berättar att det har hänt att fel personnummer har registrerats när en fullmakt läggs in i systemet.

— Men det är väldigt ovanligt. Farmaceuter är vana att hantera känsliga uppgifter och vi är väldigt noggranna.

I Apoteksdatalagen står det att Apoteken är skyldiga att skydda personuppgifter och att de dessutom regelbundet ska kontrollera så att ingen obehörig kommer åt dem.

Hur ser era rutiner ut för att kontrollera detta?

— I det här fallet är rutinen den att vi rättar till felet när vi får vetskap om det. Därför är vi angelägna om att kunden kontaktar oss. För även om detta skulle vara en enskild händelse så är det väldigt allvarligt och jag förstår att det skapar oro hos kunden.