Den mindre av de båda nationella jaktorganisationerna föreslår att jägarna i Södra rovdjursförvaltningsområdet, som Kronoberg tillhör, under nästa jaktsäsong får rätt att fälla 30 lodjur.

Man anser att stammen är tillräckligt stor för att vara jaktbar. Området innefattar även Kalmar, Jönköping, Skåne, Blekinge, Södermanland, Östergötland och Halland.

Länsjaktvårdare Elias Turesson, Svenska Jägareförbundet, tror inte det kan bli aktuellt så snabbt.

– Jag tror det dröjer tre fyra år.

Samtidigt säger han att Jägarnas riksförbund kanske har rätt i sak. Fast Jägareförbundet ser på saken från ett annat håll.

– Viltförvaltningsdelegationen har ju satt upp ett mål med minimum tre föryngringar i länet och ett förvaltningsmål om fem föryngringar. Vi driver på för att göra reglerna mer realistiska. Att bara kräva att få skjuta biter inte på myndigheter och politiker.

15 -20 lodjur

Problemet, som han ser det, är att målet redan är nått - men det är nästan hopplöst att bevisa det.

Annons

– Jag är helt övertygad om att vi har de där fem föryngringarna. och säkert mellan 15 och 20 lodjur, säger Elias Turesson, som själv har sett lo vid fem sex gånger i de södra delarna av Alvesta kommun.

Säkra områden är Alvesta kommun, Älmhult-Häradsbäck, Ryssby-Vislanda och Uppvidinge, som får ta del av invandrande djur från Kalmar.

– Och vid en inventering når man kanske bara 50 procent av föryngringarna.

Att kvalitetssäkra en kull är knepigt. Chansen att de visar upp sig för en kameraförsedd människa är liten. Att spåra kräver snö och att följa löpor i två eller tre kilometer utan avbrott (exempelvis plogad väg) är inte lätt.

Länsstyrelsen har förvisso viltkameror ute. Men risken, med rådande regelverk, är att två avfotograferade lodjur bokförs som en individ.

Tillräckligt med bevis

Länsjaktvårdaren tycker att systemet borde vara mer flexibelt, exempelvis att godkänna en föryngring när en erfaren rovdjursspårare tycker sig ha samlat in tillräckligt med bevis. Liksom att länsstyrelsen börjar använda bilder från privata viltkameror, exempelvis vid åtlar.

Ett problem enligt honom är att få folk att rapportera. Men många misstror systemet.

– Men jag ser inte lodjuren som något stort problem. Ska vi ha rovdjur så har lodjur minst påverkan även om de lokalt kan ha stor inverkan på inte minst rådjursstammen.

Så i början på 2020-talet kan det, om Turessons spådom slå in, åter bli aktuellt med lodjursjakt. Då lär det ha bevisats att det finns en uthållig och jaktbar stam.