Sverige rustar upp. Militären har bland annat återvänt till Gotland.

Kanske kan den ökade satsningen på försvaret spilla över från kusten till inlandet - som att återuppväcka den gamla militära flygplatsen i Byholma?

Åke Eliassson i Lidhult är övertygad om något stort är på gång. Han har fått uppgifter om att försvarsmakten ska vara intresserad av att förvärva ett jättestort skogsområde, som Sveaskog äger i området . Själva flygfältet, nu ägt av skogskoncernen VIDA, ska naturligtvis då också återköpas.

Utvidgar området

Vad han förstått ska det handla om ett område kring 400 - 500 hektar, långt större än det tidigare innehavet. Det ska sträcka sig från Byholma ner till sjön Bolmen och upp till väg 25. Och att en del ska hägnas.

Banor i toppskick

Start- och landningsbanorna är enligt honom fortfarande i toppskick. Möjligen kan den del som användes som virkesupplag (Europas största) efter stormen Gudrun behöva rustas upp.

— Och de ska uppföra nya byggnader, det har jag fått bekräftat, säger han till Smålänningen.

Annons

Han ser det också som en naturlig följd av upprustningen med förstärkt försvar mot öster och fler beställda JAS-plan. Och detta i ett läge när flera flygflottiljer lagds ner.

— Någonstans måste man ju öva. Sedan ligger Byholma strategiskt väl. På bort tid kan man nå Öland och Gotland.

Åke Eliasson är tämligen säker på att Fortifikationsverket kommer att vilja köpa tillbaka de före detta militära fastigheter han köpte av kommunen, som utnyttjade sin förköpsrätt. De ligger vid infarten till anläggningen och används nu som lager- och produktionslokaler för hans trähusföretag.

Många tecken

Han har sett många tecken under senare tid som stärker han uppfattning.

Ett är att E.on köpte den nätstationen för högspänning, tiotusen volt, som låg på fastigheten utan att vilja tala om varför.

Ett annat är att planerna på vindkraft verk skrotats. I första rundan hade försvaret inget att erinra. I runda två ansågs det bli till ett hinder för just militärflyget.

Sedan har han noterat flera bilar i området som tillhört flygflottiljen F17 i Kallinge.

Nyligen genomfördes en flygövning i området, något han inte sett de senaste fem sex åren.

— Jag tror att det blir ett uppsving igen här ute i Lidhult, säger Åke Eliasson.