Det hela rör sig om en ny satsning på jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa som regeringen presenterade på onsdagen. Regeringen satsar genom fem myndigheter (Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Trafikverket, Sveriges Geologiska undersökningar samt länsstyrelserna) under året drygt en kvarts miljard på detta projekt. Arbetsförmedlingen finns också med i projektet.

Annons

För Kronobergs läns del kommer omkring 36 personer att omfattas av satsningen i år. Om fördelningen blir lika för de kommande två åren så blir det sammanlagt en bit över 100 personer som kan få arbete ett år.

Tanken är att man efter ett år ska ha fått tillräckliga kvalifikationer för att kunna anställas av företag inom gröna näringar som idag har svårt att rekrytera. Under året kan de bland annat få jobba med att röja skog, rusta upp vandringsleder, naturreservat, friluftsområden, städa stränder, städa upp bangårdar och stationer.

För de tre åren satsar regeringen omkring 910 miljoner kronor. I Sverige beräknas sammanlagt för de tre åren drygt 5 300 personer få ta del av insatsen, varav 1 630 redan i år.

– Den här satsningen innebär en ambitionshöjning i arbetet för att rusta upp ledsystem och vandringsleder, att sköta naturreservat och att bekämpa invasiva främmande arter. Samtidigt leder det till fler jobb och att naturen blir tillgänglig för fler, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.