I november rapporterar Arbetsförmedlingen åter om en försiktig minskning av arbetslösheten i landet. De flesta län har färre arbetslösa än förra året vid samma tid.

Den snabbaste minskningen finns hos inrikes födda ungdomar.

Men samtidigt får allt fler uppehållstillstånd i landet och arbetslösheten stiger bland utrikes födda och nyanlända under de första två åren (etableringsuppdraget).

Gruppen som varit arbetslösa mer än tolv månader växer också hos arbetsförmedlingen.

Annons

8,3 procent var inskrivna som arbetslösa i Kronoberg i november vilket är ett par tiondelar lägre än samma tid förra året.

12,7 procent av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa, vilket är en rejäl nedgång från förra årets 14,3 procent.

Negativ utveckling finns också. Färre personer fick arbete i november i Kronoberg jämfört med förra året och fler anmälde sig som öppet arbetslösa. Gruppen långtidsarbetslösa växer samtidigt. Särskilt de som varit utan jobb i två år eller mera.

I Ljungby är utvecklingen rätt oförändrad.

Men i kommunerna Älmhult och Markaryd finns betydligt fler arbetslösa jämfört med november förra året.

Ökningen är kraftigast i Älmhult där antalet öppet arbetslösa är nästan dubbelt så många jämfört med november förra året. Antalet som varit långtidsarbetslösa i över ett år i Älmhult är 55 procent fler än förra året vid samma tid.