Mannen är i 35-årsåldern och förekommer sedan tidigare under ett stort antal avsnitt i belastningsregistret.

Han dömdes senast i mars 2018 för olovlig körning, grovt brott – till en månads fängelse.

Mannen avtjänar för närvarande detta straff och tidigaste dag för villkorlig frigivning är beräknad till den 19 augusti 2018.

Han har kort efter den senaste domen återigen gjort sig skyldig till olovlig körning.

Växjö tingsrätt bedömer att även om det finns all anledning att anta att mannen har ändrat sin livsföring så kan inte annan påföljd än ett kortare fängelsestraff komma i fråga.

Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att det finns en risk för att mannen på grund av lagföringen förlorar sin anställning. Han döms därför till 14 dagars fängelse.