Bäst placerar sig Markaryd när det handlar om medborgarnas upplevda inflytande.

På frågan hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är det endast Uddevalla och Upplands-Bro i hela landet som har fått ett högre betyg.

Ännu bättre placerar kommunen sig på punkten huruvida medborgarna upplever att de har insyn och inflytande. Här är Markaryd tvåa i riket efter Danderyd.

– Trots det beskrivs vi ofta som en stängd kommun, reflekterar Bengt Germundsson (KD), kommunalråd i Markaryd.

På jumboplats

Ser man till de punkter som handlar om skolan så har Markaryd däremot en hel del att jobba på.

Endast 61 procent av eleverna i årskurs tre klarade alla delproven i svenska och matte.

Statistiken kring hur många sexor som får godkänt i alla ämnen ser ännu dystrare ut, och Markaryd hamnar, med sina 57 procent, på jumboplatsen i riket tillsammans med Gullspång.

– Här har vi en jättestor uppgift framför oss; att förbättra skolresultatet, säger Bengt Germundsson.

Betydligt bättre resultat får kommunen dock när det kommer till hur många nior som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Här ligger Markaryd på strax under 85 procent, vilket placerar kommunen i mittskiktet i Kronoberg.

Annons

Bäst lyckas kommunen på gymnasienivå, där 77 procent tar sin examen inom fyra år. Här är det endast Älmhult i Kronoberg som lyckats bättre.

Känner sig otrygga

Fokus i rapporten ligger på medborgarna och deras upplevelser, och när det handlar om tryggheten så hamnar Markaryd, tillsammans med Växjö och Alvesta, sämst i länet.

Främst är det i vissa områden, varav ett är Strömsnäsbruk, som folk känner sig mindre trygga, och Bengt Germundsson drar en parallell till situationen i Växjö, där Araby sticker ut, och Alvesta, som också står inför en liknande problematik.

Han betonar dock i sammanhanget att det i Markaryds kommun handlar om ett fåtal livsstilskriminella som ställer till det för många.

– Vi har en hög polisnärvaro för att komma till rätta med det, säger han.

Många personal

När det gäller hemtjänsten så är Markaryd och Tingsryd de kommuner i länet där brukarna får träffa flest antal olika personal under en tvåveckorsperiod; hela 16 stycken.

Bengt Germundsson tror att siffrorna för Markaryds del kan ha att göra med en ny stor satsning på hemrehabilitering som kommunen genomfört.

– Vi köper inte dagar från lasarettet längre, säger han.

Markaryd hamnar också i botten när man tittar på serviceutbudet på särskilda boenden.

Återvinner minst

Kommuninvånare här är därtill sämst i länet på återvinning av hushållsavfall, med endast 16 procent. Medel för riket är 39 procent och bäst i länet är Växjö med 45.

Här hoppas Germundsson stort på det projekt som flera kommuner i länet ska dra igång tillsammans.

Sammantaget får Markaryd med andra ord både ris och ros i rapporten.

– Det jag är mest stolt över ur demokratisk synpunkt är medborgarnas förtroende. Det är något vi jobbar med hela tiden, och kommer att fortsätta med, säger Bengt Germundsson.

Skolan, miljöfrågorna och integrationen är tre områden som kommunen nu kommer att fokusera på, för att försöka förbättra resultatet till nästa år.