Stölden av en roddbåt i plast hände mellan den 30 maj och den 9 juni vid ett fritidshus i Ryssby.