Smålänningen får tag i trafikplanerare Per-Åke Andersson på Länstrafiken Kronoberg och berättar om Ida och frågar efter ansvarig för säkerhetsfrågan i Länstrafikens bussar då hon i sin rullstol inte är fastspänd med trepunktsbälte.

Annons

När det gäller att bli berättigad skolskjuts eller inte så hänvisar Per-Åke till Ljungby kommun.

När det gäller säkerhetsfrågan så förklarar Per-Åke via mejl; ”I vår upphandling av fordon tillämpar vi Buss 2010 och dess kopplade direktiv och reglemente” och förser Smålänningen med bifogat dokument om Buss 2010 branschgemensamma funktionskrav på bussar.

Ett tydligare svar kommer dock från Anthony Danielsson, trafikingenjör, Länstrafiken Kronoberg. Förutom förklaringen om att det inte är möjligt att montera säkerhetsbälten i bussens kaross skriver Anthony vidare;

– Det skulle självklart vara bra om rullstolar som avses att användas i samband med transporter konstrueras med nackstöd och bälten för en bättre säkerhet. Det är även viktigt att det finns fästpunkter på rullstolen avsedda att fästas i fordonsgolv med självspännande band. Även om det endast finns tvåpunktsbälte så är det ett bra skydd men det är bäst säkerhetsmässigt att åka med ryggen mot färdriktningen, säger Anthony Danielsson, trafikingenjör, Länstrafiken Kronoberg.