Folkmängden i en region kan växa genom tre sätt; Att det invandrar fler till regionen än vad som utvandrar, att det flyttar in fler från andra regioner i Sverige än vad det flyttar från Kronobergs län till andra län eller att det föds fler än vad som dör.

Enligt Region Kronoberg är det fler män än kvinnor som flyttar till Kronobergs län, både vad det gäller inrikes- och utrikesinflyttare.

Tittar man på siffrorna som var från den 1 januari till den 31 mars år 2017 så visade de på att folkmängden i Ljungby var 28 096. Under samma tid år 2018 hade den siffran ökat till 28 353 - en ökning på 257 personer.

Under samma tidsperiod ökade befolkningsmängden i Markaryd från 10 085 till 10 179 - en ökning med 94 personer.

Och motsvarande siffra i Älmhult visade på en att befolkningen steg från 16 763 till 17 221 - en ökning med 458 personer.