En patient fick en remiss från en vårdcentral till ett sjukhus i länet för vidare bedömning och MR-undersökning. En lång väntetid till bedömning och undersökning gjorde att patientens symptom, domningar i ben och gångsvårigheter, blev svårare.

När patienten fick sin undersökning och utredning visade det sig att orsaken till symptomen var en tumör i bröstryggen.

Senare kunde tumören opereras bort och operationen bedöms ha gått bra, men eftersom det fanns en risk att patienten kunde ha drabbats av en allvarlig komplikation, har Region Kronoberg gjort en lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Region Kronoberg skriver att remisshanteringsrutinerna har förbättrats efter händelsen. Arbetet med att ge bättre information till patienterna och att korta väntetider till undersökning har också blivit bättre.