Även Smålandsoperan tillhör de organisationer som prioriteras, liksom Det fira ordets hus.

– Vi har valt att öka grundfinansiering för mindre verksamheter som är viktiga i genomförandet av den kommande kulturplanen. Berättarnätet Kronoberg har en central roll i arbetet med muntligt berättande och Det fria ordets hus i arbetet med yttrandefrihet. Vi vill ge dem ökade möjligheter att utveckla sitt arbete, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i kulturnämnden.

När det gäller Berättarnätet Kronoberg får man en utökad grundfinansiering med 200.000 kronor och i budget för 2018 blir det drygt 700.000 kronor mot knappt 500.000 under 2017.

Berättarnätet Kronoberg, där bland annat projekt Sagobygden och Sagomuseet ingår, verkar för att lyfta fram den muntliga berättartraditionen.

Det fria ordets hus får en utökad grundfinansiering med 100.000 kronor till drygt 400.000.

Stödet till Smålndsoperans etablering i länet ges i form av ett ett utökat driftsanslag till Musik i Syd för en producentfunktion.