Det är god ekonomi att på alla sätt medverka till att människor behåller sin mentala kapacitet så långt upp i åldrarna som möjligt. Ryssby bibliotek kan bidra till detta.

Det är friskvård att behålla Ryssby bibliotek. Med detta väl inarbetade bibliotek lätt tillgängligt kan intresset för litteratur stimuleras riktigt tidigt och vidmakthållas mycket länge. Att få ett stort läsintresse med sig ut i livet är mycket berikande inom alla intresseområden.

Många känner sig som hemma på Ryssby bibliotek. Man kan sitta ner i lugn och ro och fördjupa sig i något spännande eller prata med andra om dagens aktuella händelser. Alla är välkomna hit för att finna något som förgyller tillvaron och piggar upp.

Ryssby bibliotek är ett välskött integrerat folk- och skolbibliotek. Det har lagts ner stor omsorg på att göra det så trivsamt som möjligt. Det är ljust och rymligt. Hit kommer små barn på sagostunder. Förskolebarnen kan promenera hit. Ett välordnat skolbibliotek är ovärderligt i undervisningen. Fritidshemmet finns i samma byggnad precis mitt emot biblioteket. Det är handikappvänligt, så hit kan man komma med sin rullator.

Bibliotekspersonalen trivs med sitt jobb och vill fortsätta arbeta här. Engagemanget för att bevara Ryssby bibliotek är stort här i Ryssby. Vi anser att det är värdefullt för alla olika åldersgrupper och yrkeskategorier att det får vara kvar. Med ett bra bibliotek är det mer attraktivt att bo i Ryssby.

Annons

Bokbussen är ett utmärkt alternativ där det inte redan finns ett så välfungerande bibliotek som i Ryssby.

Sigun Samuelsson