Det anser Sven Sunesson (C) som i en motion till regionfullmäktige föreslog att regionstyrelsen ska uppta förhandlingar med Kronobergs angränsande län för att få bort "gränstillägget".

Detta för att biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem som skiljer sig från län till län. Gemensamt för dessa system är att resan i den första zonen är dyrast, och det blir därmed lite billigare med längre resor.

Annons

Men när någon åker över länsgränsen påbörjas resan på nytt med zon ett, och det innebär att det blir dyrare att åka, exempelvis mellan Osby och Älmhult, än det är att resa mellan Älmhult och Alvesta.

Förlegat system

– Systemet känns väldigt fel och förlegat. Väldigt många pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa enheter. Vi arbetar i vårt Regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då bör vi också se till att gränserna, både kommun och läns, är så obetydliga som möjligt och att villkoren blir något så när lika, skriver Sven Sunesson i sin motion.

Motionen togs på onsdagen upp av regionfullmäktige som beslutade att bifalla den med hänvisning till det arbete som redan pågår i frågan.

Det nuvarande biljettsystemet är på väg att fasas ut, och arbetet med att skapa ett nytt och mer välfungerande framtida biljettsystem har påbörjats. I detta uppdrag finns bland annat ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal, som innehåller en del om rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter.