För busskortet innebär detta en sänkning med 60 kronor till 576 kronor och för ett tågkort i två zoner blir det 130 kronor billigare så att ett månadskort kostar 639 kronor.

Bakom förlaget ligger Sven Sunesson (C), vice ordförande i trafiknämnden.

– Jag föreslog det här i trafiknämnde, för att göra det billigare att åka de kortare relationerna i länet, till exempel mellan Diö och Älmhult, säger Sven Sunesson.

Han konstaterar också att resandet med Krösatågen mellan Hässleholm och Växjö har ökat det senaste året, liksom trafiken norrut mellan Växjö/Alvesta och Nässjö. Enligt Sunesson ger prissänkningarna på månadskorten utrymme för ytterligare ökningar.

– Jag är glad att trafiknämnden och nu fullmäktige biföll mina förslag till förändringar. Jag tror att detta kan få fart på resandet, säger Sven Sunesson.