Det är Markaryds församling och kyrkoherde Håkan Persson som arrangerar "Pubkväll för män" den 14 mars, där biskop Fredrik Modeús är gäst. Temat är "Biskopen mot väggen" och platsen för pubkvällen är Restaurang Perrongen i Markaryd.

Fredrik Modéus är biskop i Växjö stift.