Genom konstnärliga metoder och med den historiska sägnen om Blända som utgångspunkt vill projektet belysa unga, vuxna kvinnors rätt att ta plats i det offentliga rummet. Genom konstnärliga metoder skapas nya mötesplatser som är tänkta att generera delaktighet, lust och styrka.

Bakom idén står konstnären Anna-Karin Arvidsson och projektet är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg. Huvudsakligen utgörs idén av tre delar: en fysisk skulptur, en publikation samt en serie workshoppar.

En mobil skulptur

Skulpturen placeras inte på en permanent plats utan flyttas runt i Växjös offentliga rum. Var skulpturen dyker upp är hemligt men platserna styrs av var frågan om jämställdhet kan vara intressant att diskutera.

Annons

Publikationen är en samling texter av olika skribenter med skilda kompetenser där de ur någon vinkel belyser projektets kärna.

Den består även av texter och bilder som representerar de unga kvinnor som har deltagit i de konstnärliga workshoparna. Texterna illustreras med bilder av konstnären bakom projektet och med foton från de olika aktiviteternas delar. Workshopparna består av unga vuxna kvinnor i åldrarna runt 20-35 år och en konstnärlig workshopledare.

Skrivarworkshop

De tre konstnärliga ämnen: design, kreativt skrivande och musikproduktion utgör en bas för workshopparnas inriktning. Varje workshop utgår från ett tema: "Att skriva den moderna Blända- sägnen" med inriktning mot kreativt skrivande, "Att inta det förbjudna rummet"- med inriktning mot design och visuell gestaltning och "Scen Blända" med inriktning mot musik och scenkonst.

Anna-Karin Arvidsson, konstnär och lektor i design på Linnéuniversitet, står bakom idén och är konstnärlig projektledare.

Andra som är verksamma i projektet är Filippa De Vos intendent för pedagogik från Växjö konsthall, Tina Persson poet och Marie Eriksson historiker och genusvetare.

Den 30 november var skrivarworkshopen på Sagomuseet i Ljungby.

Resultatet av varje workshop presenteras offentligt. Den 17 december kommer allmänheten att bjudas in till Vida Arena för att ta del av verket som skapas av gruppen som jobbar med det förbjudna rummet.